Centar za cjeloživotno učenje

 

 

Univerzitet u Istočnom Sarajevu organizuje i implementira programe cjeloživotnog učenja u skladu sa svojom misijom.

 

Obrazovanje odraslih važna je komponenta sistema cjeloživotnog učenja. Na generalnoj konferenciji Uneska još je 1976. godine definisan koncept obrazovanja odraslih na način da uklјučuje skup svih organizovanih obrazovnih procesa, sadržaja, nivoa i metoda, bez obzira na to nastavlјa li osoba školovanje, razvija svoje sposobnosti i proširuje znanje ili pobolјšava svoje tehničke ili stručne kvalifikacije.

 

Univerzitet u Istočnom Sarajevu nudi programe dokvalifikacije, prekvalifikacije i stručnog usavršavanje, putem obrazovnih modula, koji su usklađeni sa potrebama tržišta rada.

 

 

 

Циљне групе:

 

  • - programi dokvalifikacije i prekvalifikacije – nivo obrazovanja minimum SSS;
  • - programi stručnog usavršavanja - nivo obrazovanja minimum završen I ciklus studija.

 

 

Konkursi za programe cjeloživotno učenja objavlјuju se na internet stranici UIS-a i jednom od javnih glasila.

 

Dokumenti za upis mogu se lično predati u rektoratu UIS-a ili poslati putem pošte:

 

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 

Kancelarija prorektora za nastavu

Centar za cjeloživotno učenje

Vuka Karadžića 30

71126 Lukavica, Istočno Sarajevo

 

Nakon prijave na određeni program cjeloživotnog učenja, kandidati će biti obaviješteni o načinu plaćanja pohađanja programa cjeloživotnog učenja.