Dokumenti za upis

Dokumenti za upis

Programu cjeloživotnog učenja može pristupiti:

Lice sa završenim diplomskim akademskim studijama(180 ECTS).

Potrebna dokumentacija za upis programa cjeloživotnog učenja:

  1. popunjen prijavni obrazac (tačno navesti na koji se program cjeloživotnog učenja prijavljujete);
  2. rodni list;
  3. ovjerena fotokopija diplome o završenom fakultetu;
  4. kopija lične karte;
  5. Uvjerenje o državljanstvu;
  6. za programe usavršavanja, strani državljani podnose fakultetu/akademiji Univerziteta zahtjev za priznavanje strane visokoškolske isprave, kvalifikacije, perioda studija (Pravilnik o postupku priznavanja stranih visokoškolskih isprava, kvalifikacija i perioda studiranja radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu);
  7. građani Republike Srbije, u skladu sa Sporazumom o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i regulisanja statusnih pitanja učenika i studenata („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 79/05), ne podnose zahtjev za priznavanje visokoškolske isprave/nostrifikaciju.

 

Za sve dodatne informacije obratite se Centru za cjeloživotno učenje Univerziteta u Istočnom Sarajevu.