Strateški i strukturalni razvoj osiguranja kvaliteta u BH visokom obrazovanju 2008 – 2010

Strateški i strukturalni razvoj osiguranja kvaliteta u BH visokom obrazovanju 2008 – 2010

Naziv projekta: “Strateški i strukturalni razvoj osiguranja kvaliteta u BH visokom obrazovanju 2008 – 2010”

Donator:

  • Austrijska razvojna kooperacija
  • Vlada Lihtenštajna

Koordinator projekta: WUS Austria

Partneri:

  • Osam BiH javnih Univerziteta

Period implementacije: decembar 2008 – novembar 2010

Budžet: 445.00,00 EUR

Projekt se sastoji od tri komponente:

  • doprinos ciljevima i aktivnostima u TEMPUS projektu “Od osiguranja kvaliteta do razvoja strategija”
  • provođenje specifičnih mjera podrške/ projekata na bh. univerzitetima
  • jačanje Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (pod‐projekt SUS BiH)