Univerzitetski centar Brčko

Univerzitetski centar Brčko

Brčko Distrikt je administrativna jedinica Bosne i Hercegovine sa vlastitom upravom, koja formalno pripada objema entitetima koji čine BiH – Federaciji BiH i Republici Srpskoj. Distrikt se nalazi u sjeveroistočnoj Bosni. Distrikt je pod međunarodnom upravom. Sjedište distrikta je grad Brčko.

Prvo pominjanje Brčkog nalazimo u turskim dokumentima iz 1548. godine kada prestaje biti samo granična tvrđava, već preko skele na Savi i stanica na putu mletačke soli iz Obrovca. Već 1560. naziv Barka za naselje na obali Save, zapisuje flamanski geograf Gerhard Kremer, autor prve karte svijeta, a za taj period je vezan i početak razvoja trgovine u Brčkom i preko Brčkog.

Staro gradsko jezgro uz obale Save i Brke, od tridesetih godina 19. vijeka bilježi nagli razvoj, zahvaljujući prije svega izvozu suve i sirove šljive u zemlje Zapadne Evrope, čak i u Ameriku, pa Brčko već 1870. postaje snažan trgovački centar sa oko 3.000 stanovnika.

1869. Brčko se preko Tuzle telegrafom povezuje sa Sarajevom. Godinu dana kasnije proradila je i Pošta. 1891. izgrađen je hotel Posavina, 1892. – gradska Vijećnica. I danas su to simboli grada, a obnovom i čuvanjem originalnih izgleda oba objekta su dio turističke razglednice središta distrikta. U najstarije vrijeme Brčko je vodenim putem niz rijeku Savu bilo glavna riječna veza s Beogradom na istoku i Bos. Brodom na zapadu. Zahvaljujući takvom geografskom položaju Brčko je bilo poslije Bosanske Gradiške i Bos. Broda, treće riječno pristanište. Tu su pristizali teretni i putnički brodovi pa se s punim pravom može reći da je to i lučki grad.

Brčko je s juga asfaltnim putem preko Lopara i Majevice povezano sa Tuzlom, sa zapada vodi takođe asfaltni put preko Lončara do Banja Luke i dalje. Sa istočne strane Brčko je povezano sa Bijeljinom i dalje sa Zvornikom, Vlasenicom i drugim mjestima istočne Bosne. Sa sjeverne strane Brčko je gvozdenim mostom na Savi, spojeno s malim hrvatskim mjestom Gunja, a drugim mostom novije izgradnje povezano je sa Vinkovcima normalnim željezničkim kolosijekom.

Zbog svog geografskog položaja, distrikt ima velike ekonomske uslove u poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji te trgovini,. Mnoge velike državne fabrike su prošle fazu privatizacije, a paralelno s tim povećava se, već sada veliki, broj privatnih preduzeća.

Upravo zbog svoga položaja, distrikt Brčko, pored tradicionalnog lovnog, ima dobre mogućnosti za razvijanje kongresnog i seoskog turizma. Vijekovima unazad u Brčkom su se preplitale različite kulture, tradicije i običaji koji su se baštinili i sačuvali do danas kroz aktivnosti Kulturno-umjetničkih društava, Udruženja i Institucija iz oblasti kulture. Brčko je danas grad sa afirmisanim kulturnim manifestacijama i sadržajima tokom cijele godine.

Brčko posjeduje bogatu narodnu biblioteku, gradsku galeriju, amatersko pozorište, dom kulture i nekoliko kulturno-umjetničkih društava. U distriktu su aktivna i tri nacionalna kulturna društva – “Prosvjeta”, “Preporod” i “Napredak”.

Brčko distrikt BiH je domaćin više međunarodnih sportskih manifestacija, od kojih su neke postale tradicionalne: međunarodni teniski turnir Prohema, međunarodni šahovski turnir, međunarodna kajak-kanu regata, a takođe je bio domaćin važnih međunarodnih takmičenja u košarci, rukometu i odbojci.