Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta osnovan je 1995. godine u Palama pod nazivom Fakultet fizičke kulture. Nastava se organizuje na dva studijska programa – Fizičko vaspitanje i Sport, na prvom i drugom ciklusu studija, dok se treći ciklus studija nalazi u fazi licenciranja.

Cjelokupni nastavni proces na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta izvodi sopstveni nastavni i saradnički kadar ovog Fakulteta. Značajno je napomenuti da, osim teorijskog dijela nastave, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta organizuje i terensku nastavu za studente kao što je kurs skijanja na planini Jahorini, kao i logorovanje na Tjentištu i rafting na rijekama Drini i Tari. Fakultet se može pohvaliti velikim brojem uspješnih sportista, a više od deset studenata Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta bili su učesnici na Olimpijskim igrama sa zapaženim rezultatima.

Na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta nastava se izvodi na dva ciklusa studija.

Fakultet izdaje naučno-stručni časopis iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta ”Sport i zdravlje”. Časopis je nacionalnog karaktera sa međunarodnim učešćem, uvršten u prvu kategoriju. Časopis se publikuje od 2006. godine, izlazi dva puta godišnje na engleskom i srpskom jeziku.

Na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta postoji studentsko predstavničko tijelo „Studentska organizacija Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta“.

Svršeni studenti stiču zvanja u zavisnosti od ciklusa i studijskog programa koji su završili:

I ciklus studija

    • Fizičko vaspitanje, 240 ECTS bodova, 4 godine – diplomirani profesor fizičkog vaspitanja
    • Sport, 180 ECTS bodova, 3 godine – diplomirani trener (izabrane grane sporta: sportska rekreacija, fudbal, košarka, odbojka, rukomet, alpsko skijanje, biatlon, džudo, karate, kik boks, atletika).

II  ciklus studija

  • Fizičko vaspitanje, 60 ECTS bodova, 1 godina – master fizičkog vaspitanja – 300 ECTS
  • Sport, 120 ECTS bodova, 2 godine. Studijski program ima dva usmjerenja:
  1. Sport – master sporta – 300 ECTS
  2. Sportska rekreacija – master sportske rekreacije – 300 ECTS

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Stambulčić bb
71 420 Pale
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

 +387 57 223 861; +387 57 227 492
 +387 57 226 836
 dekanat @ ffvis.ues.rs.ba
www.ffvis.ues.rs.ba