Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje asistenta, uža naučna oblast Sportske i rehabilitacione nauke, kandidat Vanja Cicović