Start / Sva Obavještenja

Sva Obavještenja

Odluka o finansiranju javne nabavke

Odluka o finansiranju javne nabavke radova na rekonstrukciji i adaptaciji krova koja se odnosi na plan javnih nabavki Mašinskog fakulteta Istočno Sarajevo. Prilog: Odluka

Pročitajte

Obrazac realizacije ugovora

Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku „Nabavka auto guma“ za potrebe Ekonomskog fakulteta Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Obrazac

Pročitajte

Obrazac za realizaciju ugovora

Obrazac za realizaciju ugovora „Nabavka kancelarisjkog materijala“ za potrebe Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Obrazac

Pročitajte

Obrazac realizacije ugovora

Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku „Nabavka usluga osiguranja zaposlenih“ za potrebe Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Obrazac

Pročitajte