Старт / Сва Обавјештења

Сва Обавјештења

Извјештај комисије о избору у звање редовног професора – Небојша Радић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног или ванредног професора, ужа научна област Примијењена механика – Небојша Радић Прилог:Извјештај Небојша Радић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање редовног професора – Мирко Кулина

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у академско звање редовни професор или ванредни професор, ужа научна/умјетничка област Хортикултура (Воћарство) – Мирко Кулина Прилог: Извјештај Мирко Кулина

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Радомир Пржуљ

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Спортске и рехабилитационе науке (ужа образовна област Основне дисциплине у физичком васпитању и спорту – предмети Методика физичког васпитања, Методика физичког васпитања I, Методика физичког васпитања II) – Радомир Пржуљ Прилог: Избор Радомир Пржуљ

Прочитајте

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка лабораторијских реагенаса“ за потребе Универзитета у Источном Сарајеву у оквиру пројекта „Продукција мултифункционалних наночестица злата и развој одговарајућих техника за њихову карактеризацију PRO-NANO“. Прилог: Одлука

Прочитајте

Одбрана завршног мастер рада – Вања Балабан

Обавјештавају се сви заинтересовани да ће дана 01.02.2019. године (петак) са почетком у 12.00 часова на Технолошком факултету у Зворнику, кандидат Вања Балабан, дипл. инж. прехрамбене технологије јавно бранити (завршни) мастер рад под називом: „Дистрибуција технолошког квалитета у пасажним брашнима као елемент оптимизације учинка млина“. Завршни мастер рад се налази …

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање ванредног професора – Анто Гајић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор, ужа научна област Хидротермика и термоенергетика (ужа образовна област Хидротехника и хидроенергетика, предмети: Термоенергетска постројења, Парне турбине, Индустријска и комунална термоенергетска постројења, Основе гасне технике, Парни котлови, Транспортна средства) – Анто Гајић Прилог: Извјештај Анто Гајић

Прочитајте