Статут

1. Статут Универзитета у Источном Сарајеву 26.05.2022. године

        1.1 Измјене и допуне Статута Универзитета у Источном Сарајеву 29.05.2023. године

2.  Статут Универзитета у Источном Сарајеву

2.1  Измјене и допуне Статута Универзитета у Источном Сарајеву 27.02.2013. године

2.2  Измјене и допуне Статута Универзитета у Источном Сарајеву 27.06.2012. године

2.3  Измјене и допуне Статута Универзитета у Источном Сарајеву 27.02.2013. године

2.4  Измјене и допуне Статута Универзитета у Источном Сарајеву 01.07.2013. године

2.5 Измјене и допуне Статута Универзитета у Источном Сарајеву 19.02.2014. године

2.6  Измјене и допуне Статута Универзитета у Источном Сарајеву 27.11.2014. године

2.7  Измјене и допуне Статута Универзитета у Источном Сарајеву 02.12.2016. године

2.8  Измјене Статута Универзитета у Источном Сарајеву 05.05.2017. године

2.9  Измјене и допуне Статута Универзитета у Источном Сарајеву 21.07.2017. године