Институт историјских наука

Институт историјских наука

Институт историјских наука Универзитета у Источном Сарајеву је организациони дио – чланица Универзитета од новембра 2022. године. Са радом је почео у јулу мјесецу 2023. године.

Институт историјских наука Универзитета у Источном Сарајеву основан је са намјером да се интензивира научно-истраживачки рад у области историјске науке, а све у циљу досезања нових научних знања неопходних за рационално сагледавање прошлости, али и разумијевања савремених друштвено – политичких процеса и феномена, кao својеврсних путоказа за садашњост и будућност Републике Српске. Такође, научно освјетљавање појединих недовољно истражених историјских феномена и процеса, као и објашњавање историјских коријена појединих и данас актуелних историјских феномена, пресудно треба да допринесе систематизовању напора у изградњи и очувању колективне културе памћења.

Институт ће се првенствено бавити истраживањем историје српског народа на простору данашње Босне и Херцеговине од раног средњег вијека до савременог доба.

Веб страница: www.iin.ues.rs.ba

Адреса: Николе Тесле бр. 2-3, 71 420 Пале

Телефон: +387 57 228 412

E-mail: institut@iin.ues.rs.ba

Веб страница: www.iin.ues.rs.ba