Старт / Осигурање квалитета / Организација Осигурања Квалитета / Координатори за осигурање квалитета факултета / академија

Координатори за осигурање квалитета факултета / академија

Координатори за осигурање квалитета именују се од стране вијећа организационих јединица.

Координатори за осигурање квалитета организационе јединице координишу рад различитих комисија које се формирају за потребе вредновања различитих сегмената функционисања организационе јединице и дјелује у складу са приједлогом активности које поднесе Комитет, а усвоји Сенат Универзитета.

Координатори за осигурање квалитета једном годишње, а најчешће на почетку наредне године, извјештавају научно-наставно вијеће односно умјетничко-наставно вијеће о постигнутим резултатима у претходној години на организационој јединици.

Рад координатора за осигурање квалитета организационим јединицима организује и координише Канцеларија за осигурање квалитета.

 

КООРДИНАТОРИ ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА НА ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

 

Академија ликовних умјетности Требиње  –  доц. др Веселин Брковић

Православни богословски факултет Фоча  –  доц. др Зоран Јелисавчић

Економски факултет Пале  –  Јелена Марјановић

Економски факултет Брчко  –  доц. др Цвико Јекић

Електротехнички факултет Источно Сарајево  –  Милица Ристовић-Крстић, мр

Филозофски факултет Пале  –  проф. др Биљана Милошевић-Шошо

Факултет физичког васпитања и спорта  –  доц. др Љубо Милићевић

Факултет пословне економије Бијељина  –  проф. др Весна Петровић

Факултет за производњу и менаџмент Требиње  –  доц. др Жељко Ђурић

Машински факултет Источно Сарајево  –  Ранка Гојковић, ма

Музичка Академија Источно Сарајево  –  мр Пеђа Харт

Медицински факултет Фоча  –  доц. др Јелена Крунић

Педагошки факултет Бијељина –  проф. др Драгица Милинковић

Пољопривредни факултет Источно Сарајево  –  доц. др Вицо Грујица

Правни факултет Пале  –  доц. др Сања Савић

Саобраћајни факултет Добој  –  др Гордана Јотановић

Технолошки факултет Зворник  –  мр Милан Вукић

 

Прилози:

Правилник о осигурању квалитета