Координатори за осигурање квалитета факултета / академија

Координатори за осигурање квалитета факултета / академија

Координатори за осигурање квалитета именују се од стране вијећа организационих јединица.

Координатори за осигурање квалитета организационе јединице координишу рад различитих комисија које се формирају за потребе вредновања различитих сегмената функционисања организационе јединице и дјелује у складу са приједлогом активности које поднесе Комитет, а усвоји Сенат Универзитета.

Координатори за осигурање квалитета једном годишње, а најчешће на почетку наредне године, извјештавају научно-наставно вијеће односно умјетничко-наставно вијеће о постигнутим резултатима у претходној години на организационој јединици.

Рад координатора за осигурање квалитета организационим јединицима организује и координише Канцеларија за осигурање квалитета.

 

КООРДИНАТОРИ ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА НА ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

 

Академија ликовних умјетности Требиње  –  Слободан Вукићевић

Православни богословски факултет Фоча  –  Ивана Топаловић

Економски факултет Пале  –  Дејан Пљуцо

Економски факултет Брчко  –  доц. др Цвико Јекић

Електротехнички факултет Источно Сарајево  – Маријана Ћосовић

Филозофски факултет Пале  –  проф. др Биљана Милошевић-Шошо

Факултет физичког васпитања и спорта  – Сара Лучић

Факултет пословне економије Бијељина  – Катарина Павловић

Факултет за производњу и менаџмент Требиње  –  Радослав Вучуревић

Машински факултет Источно Сарајево  –  Ранка Гојковић, ма

Музичка Академија Источно Сарајево  –  Александра Ивановић

Медицински факултет Фоча  – Кристина Драшковић

Педагошки факултет Бијељина –  Сања Милић

Пољопривредни факултет Источно Сарајево  – Милан Југовић

Правни факултет Пале  –  Сања Крешталица

Саобраћајни факултет Добој  –  др Гордана Јотановић

Технолошки факултет Зворник  –  Срђан Вуковић

 

Прилози:

Правилник о осигурању квалитета