CEEPUS

У мобилности кроз CEEPUS мреже, у школској 2012./2013. години, учествовали су, или су пријављени за љетњи семестар 2013. године следећи кандидати:

  • Гостујуће наставно особље: проф. Николина Брњац, Хрватска; проф. Петер Кортеси, Мађарска; проф. др Тодор Бачкалић, проф. др Војислав Милтеновић, асистент Милан Банић, проф. Синиша Кузмановић, асистент Милан Рацков Србија;
  • Гостујући студенти: Јустина Рибзинска, Пјотр Пјершенијак и Јасмина Жарковић, Чешка
  • Одлазеће наставно особље: мр Дарко Дракулић (Србија и Румунија)
  • Одлазећи студенти: Зоран Обрадовић (Хрватска), Срђан Томић (Бугарска), Ања Крсмановић (Бугарска), Милош Спасојевић (Словенија), Јелена Арнаут (Аустрија), Весна Милетић (Аустрија), Аљоша Шљука (Аустрија), Мирко Чапара (Аустрија), Ивана Продановић (Аустрија), Јована Каралић (Марибор), Дарко Драгић (Македонија).

Активне CEEPUS мреже су CIII-RS-0603-02-1213 и CIII HU-008-28, а Машински факултет је аплицирао за нову мрежу под називом Design, Implementation and Use of Joint Programs Regarding Quality in Manufacturing Engineering.

Значајан број студената је учествовао као „фримувер“ – слободно кретање изван мрежа.