Правила

1. Правила нормативно-правне технике за израду општих аката Универзитета у Источном Сарајеву

2. Правила о поступку рангирања студената који суфинансирају трошкове студирања за прелазак у статус студента чије се студије финансирају на терет буџета Републике Српске