Саобраћајни факултет

Саобраћајни факултет

Саобраћајни факултет Добој основан је 2005. године у Добоју. Настава се изводи на три циклуса студија. Студенти усавршавају знања извођењем практичне наставе и лабраторијских вјежби у модерно опремљеним лабораторијама.

Саобраћајни факултет Добој има развијену сарадњу са сродним факултетима и институцијама из земље, региона и свијета. Такође, Факултет успјешно сарађује са привредним предузећима у Добоју и окружењу, као и са надлежним министарствима Републике Српске.

Саобраћајни факултет традиционално организује међународни симпозијум „Нови хоризонти саобраћаја и комуникација“ који промовише размјену научних, стручних знања, искустава из области саобраћаја, транспорта и комуникација што представља драгоцјени допринос развоју ове области и рјешавању проблема.

Свршени студенти стичу звања у зависности од циклуса студија и смјера студијског програма који су завршили:

I циклус студија

 • Студијски програм Саобраћај, 240 ECTS, 4 године, са смјеровима:
  1. Друмски и градски саобраћај – дипломирани инжењер саобраћаја – друмски и градски саобраћај
  2. Жељезнички саобраћај – дипломирани инжењер саобраћаја – жељезнички саобраћај
  3. Логистика – дипломирани инжењер саобраћаја – логистика
  4. Телекомуникације и поштански саобраћај – дипломирани инжењер саобраћаја – телекомуникације и поштански саобраћај
  5. Саобраћајнице – дипломирани инжењер саобраћаја – саобраћајнице
  6. Информатика у саобраћају – дипломирани инжењер саобраћаја – информатика у саобраћају
  7. Моторна возила – дипломирани инжењер саобраћаја – моторна возила
  8. Ваздушни саобраћај – дипломирани инжењер саобраћаја – ваздушни саобраћај

II  циклус студија

 • Студијски програм Саобраћај, 60 ECTS, 1 година, са смјеровима:
  1. Друмски и градски саобраћај – мастeр саобраћаја – друмски и градски саобраћај – 300 ECTS
  2. Жељезнички саобраћај – мастeр саобраћаја – жељезнички саобраћај – 300 ECTS
  3. Логистика – мастeр саобраћаја – логистика – 300 ECTS
  4. Телекомуникације и поштански саобраћај – мастeр саобраћаја – телекомуникације и поштански саобраћај – 300 ECTS
  5. Саобраћајнице – мастeр саобраћаја – саобраћајнице – 300 ECTS
  6. Информатика у саобраћају – мастeр саобраћаја – информатика у саобраћају – 300 ECTS
  7. Моторна возила – мастeр саобраћаја – моторна возила – 300 ECTS
  8. Ваздушни саобраћај – мастeр саобраћаја – ваздушни саобраћај – 300 ECTS

III  циклус студија

 • Студијски програм Саобраћај, 180 ECTS, 3 године – доктор техничких наука – саобраћаја – 480 ECTS
 • Студијски програм Информациони системи у комуникацијама и логистици

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Саобраћајни факултет
Војводе Мишића бр 52
74000 Добој
Република Српска, Босна и Херцеговина

+387 53 200 103
+387 53 200 781
dekanat @ sf.ues.rs.ba
http://www.sf.ues.rs.ba