Успостављање система ‘audit’ праксе осигурања квалитета

Успостављање система ‘audit’ праксе осигурања квалитета

Назив пројекта: “Успостављање система ‘audit’ праксе осигурања квалитета на Универзитету у Источном Сарајеву и Универзитету у Бањој Луци”
* овај пројекат се реализовао као подпројекат између доле наведених субјеката у оквиру пројекта “Стратешки и структурални развој осигурања квалитета у БХ високом образовању 2008–2010. ”

Донатори:

 • Влада Лихтенштајна
 • Аустријска развојна кооперација
 • (координатор WUS Austria)

Координатор пројекта: Универзитет у Источном Сарајеву

Партнери:

 • Универзитет у Бањој Луци,
 • Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду,
 • Словеначка агенција за квалитет и метрологију

Период имплементације: април 2010 – април 2011

Буџет пројекта: 49.228,3 €

Суфинансирање универзитета: 26.722,92 €

Главни циљеви пројекта:

 • развој људских и институционалних капацитета (људских и инфраструктурних),
 • одржив развој система интерног аудита

Главне активности:

 • одржавање радионица у вези са обуком о спровођењу поступка интерног аудита,
 • сертификација интерних аудитора (координатора за осигурање квалитета Универзитета у Источном Сарајеву и Универзитета у Бањој Луци)
 • спровођење поступка интерног аудита на факултетима Универзитета у Источном Сарајеву
 • развој, штампање и дистрибуција брошура осигурања квалитета