Сарадници

Сарадници

Координатор за науку и истраживање

Јована Амовић

+387 57 320 330
+387 57 320 330
jovana.amovic @ ues.rs.ba

Јована Амовић, од 2015. године је дипломирани правник међународног и компаративног права на Америчком Универзитету у Босни и Херцеговини у Сарајеву. Током студија бавила се волонтерским радом и политичким активизмом. Своје формално радно искуство почиње у Административном центру града Источно Сарајево као приправник/волонтер, гдје осим општих административних послова у оквиру административних служби центра, ради и као преводилац за енглески језик при кабинету градоначелника. Радно искуство наставља у д.о.о. EYOF2017, на пословима организације Европског омладинског олимпијског фестивала Сарајево и Источно Сарајево. Основни радни задаци били су везани за креирање правних аката, припремање материјала за Извршни и Организациони одбор, имплементација пројектних задатака, сарадња са Међународним олимпијским комитетом, превођење докумената и остали административни послови. У EYOF2017 стиче искуство у имплементацији пројекта међународног карактера, управљању временским оквиром и буџетом. Од децембра 2015. године запослена је на мјесту Координатор за науку и истраживање у Ректорату Универзитета у Источном Сарајеву, гдје ради на пословима имплементације међународних и националних пројеката, припреми пројектних материјала и апликација, сарадњи са државним и приватним институцијама везано за научно-истраживачке пројекте и друге задатке. Учесница је више националних и међународних конференција. Дио је пројектног тима у имплементацији више међународних пројеката финансираних из различитих међународних фондова. Истиче се искуство у имплементацији ERAMUS+ и TEMPUS пројеката.  Течно говори енглески језик.

Виши стручни сарадник за финансијску подршку пројектима

дипл. ек. Тодор Обрадовић

+387 57 320 330
+387 57 320 330
todor.obradovic @ ues.rs.ba

Тодор Обрадовић, дипломирани економиста, завршио је Економски факултет у Палама у периоду од 2006. до 2010. године. Запослен у Ректорату Универзитета у Источном Сарајеву од 2015. године у ресору за Науку, истраживање и развој. У свом раду између осталог учествује у имплементацији међународних пројеката HORIZON2020, Tempus и Еrasmus+ као сарадник за финансијску подршку пројектима. Такође, учествовао на неколико националних и међународних конференција а посебно се истиче „REDETE“ међународна конференција која је одржана 2016. године гдје је учествовао као коаутор начног рада. Говори енглески језик.

Стручни сарадник за евиденцију, информисање и извјештавање о пројектима

Др Дајана Вукојевић

+387 57 320 330
+387 57 320 330
dajana.vukojevic @ ues.rs.ba

Дајана Вукојевић, доктор наука из географије је активни истраживач у области друштвене географије, oбласт научног истраживања: друштвена географија, туризам, културни туризам. Дипломирала је 2007. године одбранивши дипломски рад „Туристичко-географске карактеристике Грчке на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, Магистарски рад под насловом „Туристичко-географска анализа Требиња“ одбранила је 09.07.2010. године такође на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву. Докторску дисертацију под насловом „Улога туризма у функционалној трансформацији регионалних центара Републике Српске“ одбранила је 2014. године на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву. Током израде докторске дисертације била је стипендиста Министарства науке и технологије Републике Српске као најбољи стипендиста из области друштвених наука. Аутор је више од двадесет научних и стручних радова. Учествовала је (са рефератом) на неколико међународних и националних научних скупова. Има искуство у координацији и имплементацији пројеката. Учествовала је у имплементацији неколико Темпус и Ерасмус + пројеката. Учествовала је у изради Европске повеље Универзитета за истраживаче и Кодекс понашања за запошљавање истраживача (Charter and Code). Дајана Вукојевић запослена је као сарадник у Канцеларији за науку, истраживање и развој Универзитета у Источном Сарајеву. Дајана Вукојевић је доцент на Универзитету Џемал Биједић у Мостару, спољни сарадник. Члан је организационг одбора Научног скупа „ Јахорински пословни дани“. Члан је Српског Географког друштва и Speleogenesis scientific network. Говори енглески језик.

Виши стручни сарадник за развој

Мр Предраг Ждрале

+387 57 320 330
+387 57 320 330
predrag.zdrale @ ues.rs.ba

Предраг Ждрале, магистар економских наука. Дипломирао 2008. године на Економском факултету Пале Универзитета у Источном Сарајеву, а магистрирао 2017. године на Економском факултету на Палама одбранивши магистарскирад под насловом „Проблеми и перспективе финансирања социјалне сигурности у Босни и Херцеговини“. На Универзитету у Источном Сарајеву запослен је од 2009. године као стручни сарадник за материјалне ресурсе а касније виши стручни сарадник за развој Универзитета. До сада учествовао као члан пројектног тима на неколико Темпус и Erasmus+ пројеката. Учествовао на неколико националних и међународних конференција. Говори енглески језик.

Технички секретар

Јелена Сокнић

+387 57 320 330
+387 57 320 330
jelena.soknic @ ues.rs.ba