Универзитетски центар Сребреница

Универзитетски центар Сребреница

Сребреница је градско насеље и сједиште истоимене општине у источном дијелу Републике Српске, Босни и Херцеговини. Поред културних, образовна дјелатности су обједињене кроз основну школу, средњошколски центар и одјељење, Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву.

Сребреница је градско насеље и сједиште истоимене општине у источном дијелу Републике Српске, Босни и Херцеговини. Сребреница, заједно са подручјем Осат, захвата средишње рубно подручје источног дијела Републике Српске.

Једним дијелом источни и цијели јужни дио општине лежи у завоју Дрине и представља састави дио ширег, веома живописног географског мозаика Подриња. Географски, територија општине, укупне површине 533,4 км², омеђена је сусједним општинама: са југа Рогатицом, са запада Власеницом и Милићима, а са сјевера Братунцем. Њен источни дио силази на Дрину, која је, истовремено, и граница са Републиком Србијом.

Урбано подручје града Сребренице простире се на сјеверним падинама површи Зелени Јадар, око уске долинске равни Црвене ријеке и Ћићевачког потока, саставница Крижевице. Сребреница лежи на 360 м надморске висине. Град се развија према сјеверној оси отворене долинске равни, на пресјеку координата 43º 59′ СГШ и 19º 26′ ИГД.Поред културних, образовна дјелатности су обједињене кроз основну школу, средњошколски центар и одјељење, Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву.У непосредној близини Сребренице постоји 48 извора природне минералне жељезно-арсенске воде, различите јачине и хемијског састава, а најпознатији међу њима је Црни Губер. Природна минерална радиоактивна жељезно-арсенска вода Губера, после рата 1941-1945. године научно је верификована као лијек против малокрвности. Вода губер се пије у природном стању, а лијечи: хипопромне анемије, есенцијалне хипипромне анемије, хронична обољења коже, реуматизам зглобова, реуматизам мишића, рахитис, стерилитет итд.Рудно богатство Општине Сребреница огледа се у налазиштима: сребра, злата, цинка, олова,антимона, боксита и украсног камена. Шумско богатство Сребренице се простире на 26.400 ха. Рационална годишња сјеча износи 70 000 м2, годишњи приноси износе 70.000. Вриједност сјече и прераде дрвета 1990. године износила је 15 милиона КМ.

Посебно значајан је и лов у ловишту “Сушица”. Ловиште “Сушица” са 10.000 ха површине у кањону Дрине између Сушица и Таре веома је богато капиталном дивљачи. У њему су одстријељени капитални примјерци медвједа, срндаћа и дивојараца. Изградњом одговарајуће структуре ловиште би могло да буде веома привлачно за иностране ловце.

Пољопривреда је у Сребреници основна дјелатност. Укупан земљишни фонд износио је 20.155 ха од чега су 53% ораничне површине. Воћарство је било уносна грана привређивања. Воћни фонд је износио 365.000 стабала шљива, ораха, јабуке и крушке. Сточни фонд је износио око 44.000 комада крупне и 6.000 ситне стоке. Значајна је производња кромпира, дувана, суве шљиве и ораха. У току рата пољопривредна производња је уништена у цијелини. Тако је у 2000. години засијано само 1% обрадивог земљишта, јер је сва инфраструктура за пољопривредну производњу уништена, као и стабла воћа, а сточни фонд се знатно смањио. Изгубљена су многа оруђа за обраду земљишта.

Да би се успоставила функционирајућа пољопривредна производња за регионално снабдјевање неопходна су знатна улагања. Од ванреданог значаја могле би бити засаде дувана, еколошка обрада земље те засаде воћњака купине, малине и јагоде.