Старт / О Универзитету / Руководство Универзитета

Руководство Универзитета

Ректор

Проф. др Милан Кулић

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
 univerzitet@ues.rs.ba

Проректор за студентска питања, културу, умјетност и спорт

Проф. мр Сандра Ивановић

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 sandra.ivanovic@ues.rs.ba

Проректор за међународну сарадњу и осигурање квалитета

Доц. др Марко Гутаљ

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 marko.gutalj@ues.rs.ba

Проректор за науку, истраживање и развој

Доц. др Јелена Крунић

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
jelena.krunic@ues.rs.ba

 

Проректор за наставу

Проф. др Вера Ћевриз-Нишић

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
vera.cevriznisic@ues.rs.ba

 

Проректор за људске и материјалне ресурсе

Проф. др Срђан Лалић

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
srdjan.lalic@ues.rs.ba

 

Финансијски директор

мр Вера Мацура

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 dirmanuis@unssa.rs.ba

 

Генерални секретар

Игор Тешовић

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
igor.tesovic@ues.rs.ba