Руководство Универзитета

Ректор

Проф. др Милан Кулић

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
 univerzitet @ ues.rs.ba

Проректор за студентска питања, културу, умјетност и спорт

Проф. мр Сандра Ивановић

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 sandra.ivanovic @ ues.rs.ba

Проректор за међународну сарадњу и осигурање квалитета

Доц. др Марко Гутаљ

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 marko.gutalj @ ues.rs.ba

Проректор за науку, истраживање и развој

Доц. др Јелена Крунић

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
jelena.krunic @ ues.rs.ba

 

Проректор за наставу

Проф. др Вера Ћевриз-Нишић

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
vera.cevriznisic @ ues.rs.ba

 

Проректор за људске и материјалне ресурсе

Проф. др Срђан Лалић

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
srdjan.lalic @ ues.rs.ba

 

Финансијски директор

мр Вера Мацура

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 dirmanuis @ ues.rs.ba

 

Генерални секретар

Игор Тешовић

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
igor.tesovic @ ues.rs.ba