Руководство Универзитета

Руководство Универзитета

Ректор

Проф. др Милан Кулић

univerzitet @ ues.rs.ba
+387 57 320 330

Проректор за науку, истраживање и развој

Проф. др Јелена Крунић

jelena.krunic @ ues.rs.ba
+387 57 320 330

Проректор за људске и материјалне ресурсе

..

.. @ ues.rs.ba
+387 57 320 330

Проректор за наставу

..

.. @ ues.rs.ba
+387 57 320 330

Проректор за међународну сарадњу и осигурање квалитета

Проф. др Марко Гутаљ

marko.gutalj @ ues.rs.ba
+387 57 320 330

Генерални секретар

Равијојла Ђуричић

ravijojla.djuricic@ ues.rs.ba
+387 57 320 330