Педагошки факултет

Педагошки факултет

Учитељски факултет у Бијељини основан је 1994. године, а академске 2002/03. године трансформисан је у данашњи Педагошки факултет Бијељина. Настава се изводи на првом и другом циклусу студија. Педагошки факултет препознатљив је по квалитетном наставном кадру, модерно опремљеним просторијама за извођење наставе и разноврсним ваннаставним активностима.

Педагошки факултет традиционално организује научни скуп са међународним учешћем и издаје часопис „Нова школа“.

Свршени студенти стичу звања у зависности од циклуса и студијског програма који су завршили:

I циклус студија

    • Разредна настава, 240 ECTS, 4 године – дипломирани професор разредне наставе
    • Предшколско образовање, 240 ECTS, 4 године – дипломирани васпитач предшколске дјеце
    • Техничко образовање и информатика, 180 ECTS, 3 године – дипломирани професор техничког образовања и информатике

II циклус студија

  • Разредна настава, 60 ECTS, 1 година – мастер разредне наставе
  • Предшколско образовање, 120 ECTS, 2 године – мастер предшколског васпитања

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Педагошки факултет
Семберских ратара, б.б.
76 300 Бијељина
Република Српска, Босна и Херцеговина

+387 55 415 400
+387 55 250 233
ucitelj @ pfb.ues.rs.ba
http://www.pfb.ues.rs.ba