Извјештај комисије о избору у звање редовног професора за научну област Специфичне књижевности (Англистика), кандидати проф. др Татјана Думитрашковић и проф. др Оливера Петровић