Пољопривредни факултет

Пољопривредни факултет

Пољопривредни факултет Источно Сарајево основан је академске 1994/95. године у Источном Сарајеву. Настава се изводи на три циклуса студија. Специфичност Пољопривредног факултета огледа се, између осталог, у томе што је наставни процес организован на три локације – Источно Сарајево, Бијељина и Власеница. Факултет има веома добро остварену сарадњу са локалним заједницама и привредним предузећима.

Пољопривредни факултет традиционално организује међународну конференцију „Agrosym“ која је најбоље рангирани научни скуп у Републици Српској, у конкуренцији од 50 научних скупова из свих области. Научни одбор скупа чине научници са свих континената, што скупу даје снажан међународни печат и научни кредибилитет.

Пољопривредни факултет има веома добро развијену међународну сарадњу која се одвија кроз међународну размјену студената и наставног особља са престижним факултетима из Русије, Италије и земаља региона.

Пољопривредни факултет издаје часопис „Агрофор“.

Студентско представничко тијело Пољопривредног факултета је „Савез студената“.

I  циклус студија

 • Студијски програм Пољопривреда (одјељења Источно Сарајево и Бијељина), 240 ECTS бодова, 4 године, три смјера:
  1. општи смјер – дипломирани инжењер пољопривреде
  2. биљна производња – дипломирани инжењер пољопривреде
  3. сточарство – дипломирани инжењер пољопривреде
  • Студијски програм Шумарство (одјељење Власеница), 240 ECTS бодова, 4 године – дипломирани инжењер шумарства
  • Студијски програм Агромедитеранска производња

II  циклус студија

  • Пољопривреда, 60 ECTS, 1 година – мастер пољопривреде

III  циклус студија

 • Управљање прехрамбеним ланцем, 180 ECTS, 3 годинe

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Пољопривредни факултет
Вука Караџића 30
71126 Лукавица, Источно Сарајево
Република Српска, Босна и Херцеговина

+387 57 342 701
+387 57 340 401
office @ pof.ues.rs.ba
http://www.pof.ues.rs.ba