Наставно-научна сарадња

Наставно-научна сарадња

 • Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду
 • Технолошки факултет Бања Лука
 • Пољопривредни факултет Земун, Универзитет у Београду
 • Технички факултет Бор, Универзите у Београду
 • Факултет за хемију и хемијску технологију Марибор
 • Технолошко-металуршки факултет Скопје (Универзитет Св. Ћирило и Методије)
 • Технолошки факултет, Штип, Универзитет Гоце Делчев
 • Медицински факултет Печуј, Мађарска
 • Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу
 • Стоматолошки факултет, Универзитета у Београду
 • Медицински факултет, Универзитета у Београду
 • Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду
 • Агрономски факултет у Чачку, Универзитет у Крагујевцу
 • Биотехнички факултет, Универзитет Црне Горе
 • Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
 • Правни факултет Универзитета у Нишу
 • Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу
 • Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Новом Саду
 • Факултет за тјелесни одгој и спорт Универзитета у Тузли
 • Факултет спорта и тјелесног одгоја Универзитета у Сарајеву
 • Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Бања Луци
 • Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду
 • Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду
 • Факултет за спорт и физичко васпитање, Универзитет Црне Горе
 • Руска музичка академија Гњесин
 • Норвешка музичка академија
 • Споразум између мзичких академија/факултета западног Балакана
 • Белгородски државни институт културе и умјетности (Белгород, Русија)
 • Национална музичка академија Украјине П.И. Чајковски
 • Лугански национални универзитет имена Тараса Шевченка, Украјина
 • Факултет уметности, Универзитета у Нишу
 • Ханбан, Кина, Амбасадa Н. Р. Кине у БиХ
 • Eкономски факултет у Бањој Луци
 • Филозофски факултет Универзитета у Нишу
 • Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу
 • Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци
 • Математички факултет Универзитета у Београду
 • Академија наука и умјетности Републике Српске
 • Педагошки факултет Јагодина Универзитета у Крагујевцу
 • Природно-математички факултет Крагујевац
 • Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци
 • Учитељски факултет у Врању, Универзитет у Нишу
 • Филозофски факултет Универзитета у Сарајеву
 • Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду
 • Филозофски факулте Универзитета у Новом Саду
 • Природно-математички факултет Универзитета Црне Горе
 • Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду
 • Филозофски факулте у Никшићу
 • Дирекција за европске интеграције Савјета министара БиХ
 • Учитељски факултети Врање и Ужице; Педагошки факултети Јагодина, «Св. Климент Охридски», Стара Загора, Једрене; Универзитет Гјирокастра-Албанија
 • Факултет природних наука и математике, Униеврзитет у Марибору
 • Машински факултет Подгорица
 • Факултет ликовних умјетности Цетиње
 • Факултет уметности Ниш, Универз. Ниш
 • Факултет за уметност и дизајн, Универзитет Мегатренд
 • Академија ликовних умјетности Сарајево
 • Саобраћајни факултет Универзитета у Београду
 • Московски државни универзитет за путеве и собраћај
 • Технички факултет Чачак
 • Економски факултет Суботица