Огласи – Центар за цјеложивотно учење

Оглас за упис на програмe цјеложивотног учења на Педагошком факултету у Бијељини

Универзитет у Источном Сарајеву ОЈ Педагошки факултет у Бијељини позива заинтересоване кандидате за упис на један од сљедећих курсева, у академској 2020/2021. години: Образовање васпитача за рад са особама треће животне доби – завршен педагошки, учитељски или било који други наставнички факултет; Сарадник у настави за рад са дјецом с …

Прочитајте