Оглас за упис на програме цјеложивотног учења на Електротехничком факултету Источно Сарајево