Машински факултет

Машински факултет

Машински факултет основан је 1994. године у Вогошћи, а касније је премјештен у општину Источно Ново Сарајево. Настава се организује на три студијска програма на првом и другом циклусу студија. Факултет је препознатљив по својим модерно опремљеним лабораторијама, мултимедијалној сали и центрима за научно-истраживачки рад. Факултет образује квалитетне стручњаке у области машинских наука способне да буду лидери у развоју индустрије региона и шире.

Машински факултет организује размјену студената и наставног особља путем учешћа на Еразмус + и CEEPUS програмима.

Факултет активно сарађује са сродним факултетима из земље и региона.

Машински факултет организује међународну научну конференцију „COMETa – Conference on Mechanical Engineering Technologies and Application“.

Студентско представничко тијело Машинског факултета је Студентска организација Машинског факултета Источно Сарајево „Жироскоп“.

Свршени студенти стичу звања у зависности од циклуса студија и студијског програма који су завршили:

I  циклус студија

    • Машинство, 240 ECTS, 4 године – дипломирани инжењер машинства
    • Механичка технологија обраде дрвета, 240 ECTS, 4 године – дипломирани инжењер машинства за механичку технологију обраде дрвета

II циклус студија

  • Машинство, 60 ECTS, 1 година – мастер машинства – 300 ECTS
  • Одржива енергија и заштита животне средине, 60 ECTS, 1 година – мастер машинства из одрживе енергије и заштите животне средине – 300 ECTS

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Машински факултет
Вука Караџића 30
71126 Лукавица, Источно Сарајево
Република Српска, Босна и Херцеговина

+387 57 340 847
+387 57 320 840
dekanat-maf @ ues.rs.ba
http://www.maf.ues.rs.ba