Организација Осигурања Квалитета

Организација Осигурања Квалитета

Универзитет развија систем за осигурање квалитета у свим сегментима свог функционисања, путем Комитета за осигурање квалитета, канцеларије за осигурање квалитета, сарадника за осигурање квалитета на нивоу организационих јединица и комисија које се формирају за спровођење различитих поступака вредновања на нивоу организационих јединица.

Сви они дјелују интегрисано и дијеле одговорност за активности осигурања квалитета.

Канцеларија за осигурање квалитета координише рад стручних тијела и има одговорност за благовремени проток информација и провођење различитих активности у циљу континуираног унапређења квалитета.