Управни одбор Универзитета

Управни одбор је орган управљања Универзитетом. Управни одбор има 11 чланова и чине га: 4 представника из реда академског особља Универзитета, 3 представника које именује Влада РС, 2 представника привредника, 1 представник студената и 1 представник из реда административно-техничког особља Универзитета.

Проф. мр Сандра Ивановић

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
представник академског особља Универзитета

Проф. др Љубица Васиљевић 

члан Управног одбора

представник академског особља Универзитета

Доц. др Срђан Машић

члан Управног одбора
представник академског особља Универзитета

Доц. др Ђорђе Мариловић

члан Управног одбора
представник академског особља Универзитета

Мр Сњежана Галинац

члан Управног одбора
представник административно-техничког особља Универзитета

Синиша Зекић

члан Управног одбора
представник привредника

Дејан Мијић

члан Управног одбора
представник привредника

Зоран Мариновић

в.д. члана Управног одбора
представник оснивача Универзитета

Предраг Говедарица

в. д. члана Управног одбора
представник оснивача Универзитета

Дарио Крстић

в. д. члана Управног одбора
представник оснивача Универзитета

Борис Шкипина

члан Управног одбора
представник студената