Управни одбор Универзитета

Управни одбор Универзитета

Управни одбор је орган управљања Универзитетом. Управни одбор има 11 чланова и чине га: 4 представника из реда академског особља Универзитета, 3 представника које именује Влада РС, 2 представника привредника, 1 представник студената и 1 представник из реда административно-техничког особља Универзитета.

Проф. мр Сандра Ивановић

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
представник академског особља Универзитета

Проф. др Љубица Васиљевић 

члан Управног одбора
представник академског особља Универзитета

Доц. др Срђан Машић

члан Управног одбора
представник академског особља Универзитета

Доц. др Ђорђе Мариловић

члан Управног одбора
представник академског особља Универзитета

Мр Сњежана Галинац

члан Управног одбора
представник административно-техничког особља Универзитета

Синиша Зекић

члан Управног одбора
представник привредника

Дејан Мијић

члан Управног одбора
представник привредника

Зоран Мариновић

члан Управног одбора
представник оснивача Универзитета

Предраг Говедарица, Ма

замјеник предсједника Управног одбора
представник оснивача Универзитета

00 387 65 31 53 85
predrag.govedarica@unibl.org

Борис Брајовић

члан Управног одбора
представник оснивача Универзитета

Никола Лапчевић

члан Управног одбора
представник студената