Старт / Организација / Управни одбор Универзитета

Управни одбор Универзитета

Управни одбор је орган управљања Универзитетом. Управни одбор има 11 чланова и чине га: 5 представника из реда академског особља Универзитета, 4 представника које именује Влада РС, 1 представник студената и 1 представник из реда неакадемског особља Универзитета.

 

Доц. др Тијана Перовић

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

представник академског особља Универзитета

 

 

 

 

 

 

 

Проф. др Дарко Ђого

представник академског особља Универзитета

 

 

 

 

 

 

Проф. др Момчило Пољић

представник академског особља Универзитета

 

 

 

 

 

 

Др Љубо Шкиљевић

представник академског особља Универзитета

 

 

 

 

 

 

Јулијана Трифковић, др вет.

виши асистент

представник академског особља Универзитета

 

 

 

 

 

 

 

Мр Ненад Марковић

представник административно-техничког особља Универзитета

 

 

 

 

 

 

 

Радиславка Крстовић

представник оснивача Универзитета

 

 

 

 

 

 

 

Дарио Крстић

представник оснивача Универзитета

 

 

 

 

 

 

 

Предраг Говедарица

представник оснивача Универзитета

 

 

 

 

 

 

Зоран Мариновић

представник оснивача Универзитета

 

 

 

 

 

 

Милан Лучић

представник студената