Управни одбор Универзитета

Управни одбор је орган управљања Универзитетом. Управни одбор има 11 чланова и чине га: 5 представника из реда академског особља Универзитета, 4 представника које именује Влада РС, 1 представник студената и 1 представник из реда неакадемског особља Универзитета.

Проф. др Дарко Ђого

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ УПРАВНОГ ОДБОРА

представник академског особља Универзитета

Доц. др Тијана Перовић

представник академског особља Универзитета

Проф. др Момчило Пољић

представник академског особља Универзитета

 

Др Љубо Шкиљевић

представник академског особља Универзитета

 

Доц. др Горан Орашанин

представник академског особља Универзитета

 

 

Тања Шекара

представник административно-техничког особља Универзитета

Радиславка Крстовић

представник оснивача Универзитета

 

Дарио Крстић

представник оснивача Универзитета

Предраг Говедарица

представник оснивача Универзитета

 

 

Зоран Мариновић

представник оснивача Универзитета

 

Борис Шкипина

представник студената