Факултет за производњу и менаџмент

Факултет за производњу и менаџмент

Факултет за производњу и менаџмент Требиње основан је 1995. године у Требињу. Настава се изводи на два студијска програма на првом и другом циклусу студија. Савремени теоријски и практични облик наставног процеса усклађен је са Болоњским моделом и системом осигурања квалитета на Универзитету у Источном Сарајеву. Компетенције дипломаца Факултета за производњу и менаџмент потврђене су у пракси у областима инжењерства, енергетике, менаџмента и другим пољима. Факултет посједује савремене истраживачке лабораторије, јединствене у региону.

Факултет за производњу и менаџмент Требиње остварује интензиван научно-истраживачки рад кроз националне и међународне пројекте, нарочито кроз билатералне пројекте мобилности наставника и студената. Развијена је изванредна сарадња са сродним факултетима у региону у оквиру универзитетских уговора о сарадњи.

Факултет организује научно-стручну конференцију „Математичка конференција Републике Српске“, а суорганизатор је међународне конференције IRMES. У сарадњи са Министарством науке и технологије Републике Српске, Факултет за производњу и менаџмент Требиње организује манифестацију „Ноћ истраживача“.

Студентско представничко тијело овог Факултета је „Удружење студената Факултета за производњу и менаџмент Требиње“.

Свршени студенти стичу звања у зависности од циклуса студија и студијског програма који су завршили:

I  циклус студија

    • Индустријски менаџмент, 240 ECTS, 4 године – дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента
    • Индустријско инжењерство за енергетику, 240 ECTS, 4 године – дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику

II циклус

  • Индустријски менаџмент, 60 ECTS, 1 година – мастер индустријског инжењерства и менаџмента – 300 ECTS
  • Индустријско инжењерство за енергетику, 60 ECTS, 1 година – мастер индустријског инжењерства за енергетику – 300 ECTS

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Факултет за производњу и менаџмент
Степе Степановића бб
89 101 Требиње
Република Српска, Босна и Херцеговина

+387 59 240 654
+387 59 240 654
fpm @ fpm.ues.rs.ba
http://www.fpm.ues.rs.ba