Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, за ужу научну област Електроенергетика, канидат Зoран Вуковић