Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje docenta, za užu naučnu oblast Elektroenergetika, kanidat Zoran Vuković