ESABIH

Standardi Evropske Unije za akreditaciju studijskih programa na bosanskohercegovačkim univerzitetima

Tempus SMGR 158853-1-2009-1-SE

Struktura konzorcijuma

Kontraktor: Kaho Sint Lieven Ghent

BiH partneri:

 • 8 javnih BiH univerziteta
 • Univerzitet u Banjoj Luci,
 • Univerzitet u Bihaću,
 • Univerzitet u Istočnom Sarajevu,
 • Univerzitet Džemal Bijedić,
 • Sveučilište u Mostaru,
 • Univerzitet u Sarajevu,
 • Univerzitet u Tuzli,
 • Univerzitet u Zenici)
 • SUS B&H
 • Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta i BiH
 • Ministarstvo civilnih poslova BiH

Partneri iz Evropske Unije:

 • 2 univerziteta (IPP Porto, Univerity of Brasov)
 • WUS Austria
 • Katalonska akreditaciona agencija (AQA),
 • Vijeće flamanskih univerziteta (VLHORA)

Trajanje projekta: 3 godine (2010-2013)

Tip projekta: Strukturalne mjere

Glavni cilj projekta:

 • Uvođenje evropskih standarda i procedura u evaluaciju i akreditaciju studijskih programa na BiH univerzitetima,
 • U ovom pravcu ove Strukturalne mjere predlažu fokus na zakonodavne reforme koje potpuno podržavaju strukturalne reforme visokog obrazovanja u BiH.

Glavni ishodi projekta:

 • Evaluacija trenutne situacije u BiH i EU
 • Procedure za evaluaciju i akreditaciju studijskih programa
 • Unapređenje kompetencija univerzitetskog osoblja
 • Izgradnja kapaciteta na univerziteta u BiH
 • Provođenje pilot projekta
 • Diseminacija i održivost
 • Kontrola kvaliteta i nadzor
 • Upravljanje projektom

Kontakt osoba: doc. dr Dejan Bokonjić