Programi studija

Programi studija

TREĆI CIKLUS STUDIJA (DOKTORSKE STUDIJE)

Filozofski fakultet Pale
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Filologija Doktor filoloških nauka – 480 ECTS
(u zavisnosti od smjera, dodaje se odrednica, npr. srbistika-lingvistika ili srbistika-književnost, odnosno rusistika…)
Filozofija Doktor filozofskih nauka – 480 ECTS
Matematika Doktor matematičkih nauka – 480 ECTS

 

Medicinski fakultet Foča
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Biomedicinska istraživanja Doktor biomedicinskih nauka – 540 ECTS
Bioinžinjering i medicinska informatika Doktor nauka iz oblasti bioinženjering i medicinske informatike – 480 ECTS

 

Polјoprivredni fakultet
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Upravlјanje prehrambenim lancem Doktor nauka iz oblasti polјoprivrede – 480 ECTS – proizvodni rizici, biosigurnost i tehnologija u polјoprivredi

 

Tehnološki fakultet Zvornik
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Hemijsko inženjerstvo i tehnologija Doktor nauka iz hemijskog inženjerstva – 480 ECTS*
Doktor nauka iz prehrambenog inženjerstva – 480 ECTS*
Doktor nauka iz hemijskih tehnologija – 480 ECTS*
Doktor nauka iz prehrambenih tehnologija – 480 ECTS*
*u zavisnosti od oblasti istraživanja za koju se kandidat opredijeli

 

Saobraćajni fakultet Doboj
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Saobraćaj Doktor saobraćajnih nauka – 480 ECTS za oblast drumski saobraćaj i transport
Doktor saobraćajnih nauka – 480 ECTS za oblast želјeznički saobraćaj i transport
Doktor saobraćajnih nauka – 480 ECTS za oblast telekomunikacionog saobraćaja i transporta
Doktor saobraćajnih nauka – 480 ECTS za oblast poštanskog saobraćaja i transporta
Doktor saobraćajnih nauka – 480 ECTS za oblast saobraćajne logistike

 

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Fizičko vaspitanje Doktor nauka fizičkog vaspitanja – 480 ECTS

 

Pedagoški fakultet Bijelјina
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Metodika razredne nastave Doktor nauka – metodika razredne nastave matematike – 480 ECTS
Doktor nauka – metodika razredne nastave prirode i društva – 480 ECTS
Doktor nauka – metodika razredne nastave fizičkog vaspitanja – 480 ECTS

 

Pravoslavni bogoslovski fakultet
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Teologija Doktor teoloških nauka – 480 ECTS

 

Pravni fakultet
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Pravo Doktor pravnih nauka – 480 ECTS – Javnopravne nauke;
Doktor pravnih nauka – 480 ECTS – Građanskopravne nauke;
Doktor pravnih nauka – 480 ECTS – Poslovnopravne nauke;