Studentsko vrednovanje kvaliteta studija

Studentsko vrednovanje kvaliteta studija sprovodi se krajem svakog semestra.

Osnovni cilj studentskog vrednovanja jeste formiranje mišljenja studenata o kvalitetu studijskih programa, predmetima koji se u okviru njih izvode, funkcionisanja službi organizacionih jedinica i pedagoškog rada nastavnika i saradnika.

Studentsko vrednovanje zasniva se na

 Pravilniku o studentskom vrednovanju kvaliteta studija
 Izmjene Pravilnika o studentskom vrednovanju kvaliteta studija

Prilozi:

 Zakon o visokom obrazovanju Republike Srpske
  Izmjene i dopune Zakona o Visokom obrazovanju 15.07.2011. godine
  Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju 07.09.2012. godine
  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju 9.12.2013. godine

 Pravilnik o studentskom vrednovanju kvaliteta studija
 Izvještaj o elektronskom anketiranju – ljetni semestar 2009/10
 Izvještaj o elektronskom anketiranju – zimski semestar 2010/11
 Izvještaj o elektronskom anketiranju – ljetni semestar 2010/11
 Izvještaj o elektronskom anketiranju – zimski semestar 2011/12
 Izvještaj o elektronskom anketiranju – ljetni semestar 2011/12
 Izvještaj o elektronskom anketiranju – zimski semestar 2012/13
 Izvještaj o elektronskom anketiranju – ljetni semestar 2012/13
 Izvještaj o elektronskom anketiranju – zimski semestar 2013/14
 Izvještaj o elektronskom anketiranju – ljetni semestar 2013/14
 Izvještaj o elektronskom anketiranju – zimski semestar 2014/15
 Izvještaj o elektronskom anketiranju – ljetni semestar 2014/15
 Izvještaj o elektronskom anketiranju – zimski semestar 2015/16
 Izvještaj o elektronskom anketiranju – ljetni semestar 2015/16
 Izvještaj o elektronskom anketiranju – zimski semestar 2016/17
 Izvještaj o elektronskom anketiranju – ljetni semestar 2016/17
 Izvještaj o elektronskom anketiranju – oba semestra 2017-18
Izvještaj o elektronskom anketiranju – oba semestra 2018-19
Izvještaj o elektronskom anketiranju – zimski semestar 2019/20.
Izvještaj o elektronskom anketiranju – zimski semestar 2020/21.