Studentsko vrednovanje kvaliteta studija

Studentsko vrednovanje kvaliteta studija

Studentsko vrednovanje kvaliteta studija sprovodi se krajem svakog semestra.

Osnovni cilj studentskog vrednovanja jeste formiranje mišljenja studenata o kvalitetu studijskih programa, predmetima koji se u okviru njih izvode, funkcionisanja službi organizacionih jedinica i pedagoškog rada nastavnika i saradnika.

Studentsko vrednovanje zasniva se na

Pravilniku o studentskom vrednovanju kvaliteta studija
Izmjene Pravilnika o studentskom vrednovanju kvaliteta studija
Prilog 1 – Elektronski anketni upitnik
Prilog 2 – Korisničko uputstvo za studente
Prilog 3 – Korisničko uputstvo za saradnike i osiguranje kvaliteta
Prilog 4 – Reprezentativan broj odgovora

 

Prilozi:

Pravilnik o studentskom vrednovanju kvaliteta studija
Izvještaj o elektronskom anketiranju – ljetni semestar 2009/10
Izvještaj o elektronskom anketiranju – zimski semestar 2010/11
Izvještaj o elektronskom anketiranju – ljetni semestar 2010/11
Izvještaj o elektronskom anketiranju – zimski semestar 2011/12
Izvještaj o elektronskom anketiranju – ljetni semestar 2011/12
Izvještaj o elektronskom anketiranju – zimski semestar 2012/13
Izvještaj o elektronskom anketiranju – ljetni semestar 2012/13
Izvještaj o elektronskom anketiranju – zimski semestar 2013/14
Izvještaj o elektronskom anketiranju – ljetni semestar 2013/14
Izvještaj o elektronskom anketiranju – zimski semestar 2014/15
Izvještaj o elektronskom anketiranju – ljetni semestar 2014/15
Izvještaj o elektronskom anketiranju – zimski semestar 2015/16
Izvještaj o elektronskom anketiranju – ljetni semestar 2015/16
Izvještaj o elektronskom anketiranju – zimski semestar 2016/17
Izvještaj o elektronskom anketiranju – ljetni semestar 2016/17
Izvještaj o elektronskom anketiranju – oba semestra 2017-18.
Izvještaj o elektronskom anketiranju – oba semestra 2018-19.
Izvještaj o elektronskom anketiranju – zimski semestar 2019/20.
Izvještaj o elektronskom anketiranju – zimski semestar 2020/21.
Izvještaj o elektronskom anketiranju – ljetni semestar 2020/21.
Izvještaj o elektronskom anketiranju – zimski semestar 2021/22.
Izvještaj o elektronskom anketiranju – ljetni semestar 2021/22.
Izvještaj o elektronskom anketiranju – zimski semestar 2022/23.
Izvještaj o elektronskom anketiranju – ljetni semestar 2022/23.
Izvještaj o elektronskom anketiranju – zimski semestar 2023/24.