Od osiguranja kvaliteta do razvoja strategije

Od osiguranja kvaliteta do razvoja strategije

Naziv projekta: “Od osiguranja kvaliteta do razvoja strategije”

Donator: Evropska Komisija, TEMPUS

Koordinator projekta: WUS Austria

Partneri:

 • Osam BiH javnih Univerziteta,
 • Univerzitet u Grazu,
 • Univerzitet u Đironi

Period implementacije: oktobar 2007 – januar 2010

Budžet: 282.865,00 €

Glavni ciljevi:

 • izgraditi i ojačati kapacitete na bh. univerzitetima za interno osiguranje kvaliteta (institucionalne samoevaluacije)
 • na osnovu dobijenih rezultata, formulisati strategije razvoja bh. univerziteta

Glavne aktivnosti :

 • Seminar na Univerzitetu u Đironi “EU iskustva u institucionalnim samoevaluacijama”
 • 4 treninga u BiH “Uloga studenata/ administracije/ nastavnog osoblja/ menadžmenta u procesima internog osiguranja kvalitete”
 • Institucionalne samoevaluacije na svih osam javnih univerziteta
 • Seminar “EU iskustva u strateškom razvoju”
 • Razvoj savremenih univerzitetskih strategija (student‐centered)
 • Seminar i radionica “Ključni indikatori performansi”
 • Konferencija u BiH “Od osiguranja kvaliteta do razvoja strategije”