TRAIN +

TRAIN +

TRAIN + program obuke za nastavno osoblje nastao je kao rezultat Odluke Rektorske konferencije BiH iz decembra 2017. godine o imenovanju Komisije za izradu okvira za profesionalni razvoj akademskog osoblja, u kojoj su zastupljena po dva predstvnika svih javnih univerziteta u BiH. Koordinaciju rada Komisije preuzeo je Univerzitet u Sarajevu, gdje se program obuke pod nazivom TRAIN (Training & Research for Academic Newcomers) realizuje od 2013. godine u okviru četiri univerziteta iz regiona Zapadnog Balkana: Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta Crne Gore, uz finansijsku i organizacionu podršku koordinatora projekta, Fondacije kralja Boduena iz Brisela.

U junu 2019. godine održana je „obuka trenera“ na Univerzitetu u Sarajevu, gdje je tim predavača sa Univerziteta u Sarajevu održao obuku za predavače sa drugih javnih univerziteta u BiH, prema osam modula programa. Rezultati rada Komisije predstavljeni su Rektorskoj konferenciji u decembru 2019. godine, sa zaključkom da će se na svim javnim univerzitetima u BiH realizovati standardizovani i ujednačeni program obuke za nastavno osoblje pod nazivom TRAIN + koji ima za cilj unaprjeđenje znanja i vještina nastavnog osoblja u tri osnovne oblasti: obrazovni proces, istraživanje i razvoj vještina komunikacije, kroz obavezne i izborne module.

Program TRAIN + je namjenjen članovima akademske zajednice i ima za cilj sticanje novih znanja, vještina, motivaciju, samopouzdanje i praksu, koje će dalje koristiti u edukaciji studenata, u oblasti istraživanja, i cjelokupnom doprinosu razvoja društva i privrede. Takođe, program uspješno pomaže unaprjeđenje umrežavanja i širenje pozitivnog uticaja na akademsku zajednicu u cjelini.

Ovaj program u potpunosti odgovara didaktičkim potrebama savremenog nastavnika, potrebi za standardizacijom kvalifikacionog okvira nastavnog poziva u visokom obrazovanju, te potrebi da stručno usavršavanje bude trajno prisutno kao obaveza i mogućnost svakom akademskom radniku da u svom poslu uvijek teži boljem.

Program TRAIN + sadrži obavezne i izborne module.

Obavezni moduli su:

Osnove andragoške djelatnosti u VO,
Didaktika visokog obrazovanja,
Planiranje kurikuluma u VO,
Metodologija istraživanja, naučno pisanje i prezentacija naučno-istraživačkih/umjetničko-istraživačkih rezultata,
– modul za područje društvenih i humanističkih nauka
– modul za područje biomedicine i zdravstva te područja biotehničkih, interdisciplinarnih, prirodnih i tehničkih nauka

Izborni moduli su:

Komunikacija i vještine prezentacije,
Priprema aplikacija finansifranje i projektni menadžment,
Preduzetničke sposobnosti u VO,
Umrežavanje i timski rad.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu uspješno implementira prvi ciklus TRAIN+ modula u kojima učestvu predstavnici svih članica Univerziteta u Istočnom Sarajevu. TRAIN+ program namijenjen je nastavnom osoblju u svim zvanjima.

U jednoj akademskoj godini planiraju se izvoditi dva ciklusa.

Kontakt osoba za TRAIN + program ispred Univerziteta u Istočnom Sarajevu je doc. dr Dajana Vukojević.

E mail: dajana.vukojevic@ues.rs.ba