Muzička akademija


 • O Akademiji
 • Studijski programi
 • Kontakt

Muzička akademija počela je sa radom akademske 1994/95. godine u Ilidži, da bi 1996. godine bila premještena u Istočno Sarajevo gdje radi i danas. Nastava se izvodi na prvom i drugom ciklusu sudija. Studenti, osim iz Republike Srpske i BiH, u velikom broju dolaze i iz Srbije i Crne Gore. Izuzetni rezultati koje su postigli studenti i profesori Muzičke akademije, kao i brojne nagrade i priznanja na najljepši način oslikavaju kvalitet obrazovanja koji pruža Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Muzička akademija je izrasla u ozbiljnu umjetničku instituciju koja svojim radom i rezultatima značajno doprinosi afirmaciji muzičke umjetnosti uopšte, predstavljajući Univerzitet, Republiku Srpsku i BiH u domaćim i međunarodnim okvirima.
Izuzetne rezultate postigao je i kamerni hor koji je osnovan u okviru Smjera za crkvenu muziku i pojanje, jedinstvenog te vrste na prostorima Balkana.
Muzička akademija organizator je jednog od značajnijih evropskih festivala za soliste na harmonici u oblasti akademske muzike „Akordeon art“, koji se održava svake godine.
Akademija je punopravni član AEC-a (Association Européenne des Conservatoires), CIA (Confédération Internationale des Accordéonistes), CMA (Confédération Mondiale de’ lAccordéon) i Muzičkog savjeta pri UNESCO.
Muzička akademija ima potpisane ugovore i protokole o saradnji sa brojnim srodnim akademijama iz BiH, regiona, Evrope i svijeta, gdje se naročito ističe intenzivna saradnja sa prestižnim ruskim akademijama i institutima.

 

 

 

Svršeni studenti stiču zvanja u zavisnosti od ciklusa studija, studijskog programa i smjera koji su završili:

I ciklus

 • Studijski program Vokalno-instrumentalni sa smjerovima:
 1. klavir – 240 ECTS, 4 godine – diplomirani muzički umjetnik - pijanista
 2. harmonika – 240 ECTS, 4 godine – diplomirani muzički umjetnik - akordeonista
 3. gitara – 240 ECTS, 4 godine – diplomirani muzički umjetnik - gitarista
 4. flauta – 240 ECTS, 4 godine – diplomirani muzički umjetnik - flautista
 5. violina – 240 ECTS, 4 godine – diplomirani muzički umjetnik - violinista
 6. viola – 240 ECTS, 4 godine – diplomirani muzički umjetnik - violista
 7. solo pjevanje - 240 ECTS, 4 godine - diplomirani muzički umjetnik – solo pjevač
 • Studijski program Muzičko-pedagoško-teorijski sa smjerovima:
  1. opšta muzička pedagogija - 240 ECTS, 4 godine - diplomirani muzički umjetnik -muzički pedagog
  2. kompozicija - 240 ECTS, 4 godine - diplomirani kompozitor
  3. crkvena muzika i pojanje - 240 ECTS, 4 godine – diplomirani muzički umjetnik – crkveni muzičar (pedagog, pojac, dirigent crkvenog hora)

 

II ciklus

 • Studijski program Vokalno-instrumentalni sa smjerovima:
 1. klavir – 60 ECTS, 1 godina – master pijanista – 300 ECTS
 2. harmonika – 60 ECTS, 1 godina – master akordeonista - 300 ECTS
 3. gitara – 60 ECTS, 1 godina – master gitarista - 300 ECTS
 4. flauta – 60 ECTS, 1 godina – master flautista - 300 ECTS
 5. violina – 60 ECTS, 1 godina – master violinista - 300 ECTS
 6. viola – 60 ECTS, 1 godina – master violista - 300 ECTS
 7. solo pjevanje – 60 ECTS, 1 godina – master solo pjevač - 300 ECTS
 • Studijski program Muzičko-pedagoško-teorijski sa smjerovima:
 1. opšta muzička pedagogija – 60 ECTS, 1 godina - master muzičke pedagogije – 300 ECTS
 2. kompozicija - 60 ECTS, 1 godina - master kompozicije – 300 ECTS
 3. crkvena muzika i pojanje - 60 ECTS, 1 godina - master crkvenog pojanja - 300 ECTS

 

 

 

 

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Muzička akademija 
Vuka Karadžića 30
71126 Lukavica, Istočno Sarajevo
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

 +387 57 342 125
 +387 57 342 125
 info @ mak.ues.rs.ba
http://www.mak.ues.rs.ba/