Pretplata na bibliografske baze

Zaposleni na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu imaju pristup, preko EBSCO servisa- agregatne platforme, na sljedeće EBSCO baze podataka: Academic Search Ultimate i eBook Subscription Academic Collection.

Academic Search Ultimate obezbjeđuje pristup oko 10.021 različitih časopisa sa punim tekstom; 9.017 recenziranih časopisa; 566 recenziranih časopisa bez embarga i 5.260 časopisa indeksiranih u Web of Science ili Scopus. eBook Subscription Academic Collection sadrži veliki broj multidisciplinarnih naslova e-knjiga.

Pristup EBSCO bazama je omogućen u organizacionim jedinicama Univerziteta ali i izvan prostorija fakulteta/akademija. Za sve informacije vezane za pristup EBSCO bazama obratite se zaposlenima u biblioteci organizacione jedinice/akademije.

Dostupnost Academic Search Ultimate je do: 31.12.2020. godine

Dostupnost eBook Academic Collection je do: 28.02.2021. godine

Prijava – EBSCO

Pretraži EBSCO baze podataka