Kontakt – Kancelarija za osiguranje kvaliteta

Kontakt – Kancelarija za osiguranje kvaliteta

Koordinator za osiguranje kvaliteta dipl. ek Jelena Gigović

 

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Vuka Karadžića 30

71126 Lukavica, Istočno Sarajevo

Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

+387 57 320 330 lokal 133

+387 57 320 330

kvalitet @ ues.rs.ba