Saradnja sa privredom

Saradnja sa privredom

Univerzitetu u Istočnom Sarajevu je postao član Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske gdje su, osim Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća kao koordinatora, uključeni i Privredna komora Republike Srpske, Univerzitet u Banjoj Luci i Inovacioni centar Banja Luka. Evropska mreža preduzetništva, kao instrument podrške preduzećima, pokrenuta je još 1987. godine na inicijativu Evropske komisije u cilju podsticanja razvoja preduzeća. EEN predstavlja kompleksan set instrumenata za podršku razvoju preduzeća. UIS uzima aktivno učešće u svim aktivnostima mreže i ima aktivnu saradnju sa sektorom malih i srednjih preduzeća kroz:

 • Objedinjavanje usluga pružanja praktičnih informacija i pomoći MSP-ima u cilju:
  • Lakšeg pronalaženja poslovnih partnera iz EU
  • Uspostavljanja poslovne saradnje sa institucijama i organizacijama u EU
  • Učestvovanja MSP-a na tenderima u EU
  • Lakšeg pristupa informacijama o pravnim aspektima i poslovnim regulativama EU
  • Dobijanja informacija o programima podrške, zakonodavstvu i rezultatima koji se odnose na inovacije i o posredničkim uslugama u transferu tehnologije i znanja
  • Dobijanja informacija o okvirnim programima EU za istraživanje i tehnološki razvoj
 • Podizanje svijesti o značaju inovativnosti i mogućnostima transfera tehnologija i povećanja konkurentnosti;
 • Informisanje o mogućnostima tržišta EU i učestvovanje u stvaranju široke Evropske poslovne mreže;
 • Informisanje o domaćim istraživačko-tehnološko-razvojnim mogućnostima.

Kroz Evropsku mrežu preduzetništva Republike Srpske Univerzitetu u Istočnom Sarajevu će biti i u funkciji podrške MSP-a u provođenju projekata finansiranih iz drugih programa EU, kao što su programi COSME, Horizon 2020, Erasmus+, te programa koji su orjentisani na finansijsku podršku preduzećima.

Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radoslav Grujić potpisao je 23.03.2016. godine Protokol o saradnji sa predstavnicima Privredne komore Republike Srpske i područnih privrednih komora Istočno Sarajevo, Trebinje, Doboj i Bijeljina u cilju jačanja saradnje Univerziteta sa realnim sektorom, tj. poboljšavanje saradnje između akademske zajednice i privrede Republike Srpske.

Sporazumom će biti obezbijeđeno učešće akademske zajednice u kreiranju novih proizvoda, kao i korištenje znanja i laboratorije sa kojom raspolažemo, a pri tome nadoknađujući ono što privredni subjekti ne mogu finansirati i razvijati određene procese.

Do sada je preko određenih fakulteta (organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu) uspostavljena saradnja sa određenim privrednim subjektima kao što su:

 

1. Akcionarsko društvo za proizvodnju i remont „TEHNIČKI REMONT“ a.d. Bratunac www.trb.ba
2. Energoinvest-Elektroenergetska oprema doo Istočno Sarajevo
3. ZP „Hidroelektrane na Drini“ A.D. Višegrad www.henadrini.com
4. ZP „Rudnik i termoelektrana“ A.D. Gacko www.ritegacko.com
5. Rafinerija ulja Modriča
6. MF doo Stolac
7. „Vibroakustika“ doo Beograd
8. Institut A.D. Istočno Sarajevo
9. „Termoaparati“ A.D. Istočno Sarajevo
10. ENERGOINVEST – ZDP institut za osiguranje kvaliteta „IKM“ Istočno Sarajevo
11. FAMOS – FABRIKA MOTORA SARAJEVO a.d. Istočno Sarajevo
12. Swislion IAT a.d. Trebinje
13. Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta
14. Udruženje ekonomista Republike Srpske „SWOT“
15. SPORT VISION doo
16. Poreska uprava RS, područni centar Bijeljina
17. Srednjestaleški biro Balkan

Nacionalni projekti

Naziv projekta: „Primjena 3D modeliranja i dizajna za izradu prototipova u tržišnoj komunikaciji“, zajednički projekat naučno-istraživačke zajednice i privrede program „Sinergija“, sufinansira Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, broj ugovora 19.030/961-11-2/21

Naziv projekta: “Razvoj novog linearnog simulatora niskonaponske lektrodistributivne mreže“ , zajednički projekat naučno-istraživačke zajednice i privrede program „Sinergija“, sufinansira Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, broj ugovora 19.030/961-8-2/21

Naziv projekta: „Laboratorijska dielektrična ispitivanja međufaznih izolacionih odstojnika za 35 kV nadzemne vodove“, ispitivanja i razvoj navedene elektroenergetske opreme su urađeni za potrebe MH „ERS“- MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrodistribucija“ a.d Pale, 2021. godine.

Naziv projekta: „Digitalna farma kao platforma za unapređenje menadžmenta proizvodnje i saradnje sa visokoobrazovnim sektorom“ u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Poljoprivrednom zadrugom Gvozno, Kalinovik, finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, projektne aktivnosti 2020-21, broj ugovora 19.032/968-9/20.

Naziv projekta: „Sistem za online monitoring i upravljanje proizvodnjom u zaštićenom prostoru – “Pametna bašta““, u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Poljoprivrednim klasterom „SRP“ Istočna Ilidža, finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, projektne aktivnosti 2021-22, broj rješenja 12/2.3-403-7708/21.

Naziv projekta: „Razvoj nove poboljšane verzije uređaja za povećanje energetske efikasnosti niskonaponske elektrodistributivne mreže“, zajednički projekat naučno-istraživačke zajednice i privrede Pilot-program „Sinergija“, sufinansira Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, projektne aktivnosti 2020÷2021, broj ugovora 19.032/961-68/19.

Naziv projekta: „Razvoj novog linearnog simulatora niskonaponske elektrodistributivne mreže“, zajednički projekat naučno-istraživačke zajednice i privrede program „Sinergija“, sufinansira Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, 2021. do danas, broj ugovora 19.030/961-8-2/21.

Naziv projekta: Mjerenja i analize parametara kvaliteta električne energije u tački priključenja na mrežu četiri fotonaponske elektrane: FNE Brankovići 1, FNE Brankovići 2, FNE Brankovići 3 i FNE Rađevići 1, posao urađen za firmu „VMR ENERGY“ d.o.o. Rogatica iz Rogatice, 2022. godine. (Elektrotehnički fakultet)

 

Međunarodni projekti

 

Naziv projekta: Development of part-time and short cycle studies in higher education in Bosnia and Herzegovina (PARTISH)

Koordinator: Univerzitet u Novom Sadu

Rukovodilac na UIS: prof. dr Dejan Bokonjić

Članica: Medicinski fakultet Foča, Rektorat Univerziteta, Elektrotehnički fakultet i Fakultet poslovne ekonomije

Internet stranica projekta: https://partish.lurmk.lv/

Trajanje: 2020.-2023.

Oznaka projekta: 617421-EPP-1-2020-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP

 

 

Naziv projekta: Sustainable University – Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability (SUCCESS)

Koordinator: Međunarodni univerzitet Burč

Rukovodilac na UIS: prof. dr Slobodan Lubura

Članica: Elektrotehnički fakultet

Internet stranica projekta: https://success-project.ba

Trajanje: 2020.-2023.

Oznaka projekta: 618975-EPP-1-2020-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP

 

Naziv projekta: Knowledge Triangle for a Low Carbon Economny (KALCEA)

Koordinator: National and Kapodistrian University of Athens

Rukovodilac na UIS: doc. dr Srđan Lale

Članica: Elektrotehnički fakultet

Internet stranica projekta: https://kalcea.com/

Trajanje: 2020.-2023.

Oznaka projekta: 618109-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP

 

Naziv projekta: Strengthening Capacities for the Implementation of Dual Education in BiH Higher Education (DualSCI)

Koordinator: Univerzitet u Novom Sadu

Rukovodilac na UIS: prof. dr Srđan Lalić

Članica: Rektorat, Ekonomski fakultet Brčko i Medicinski fakultet Foča

Internet stranica projekta: dualsci.unze.ba

Trajanje: 2019.-2022.

Oznaka projekta: 610251-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP

 

Naziv projekta: Electrical Energy Markets and Engineering Education (ELEMEND)

Koordinator: Ethniko kai kapodistriako panepisthmio athinon

Rukovodilac na UIS: prof. dr Slobodan Lubura

Članica: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

Internet stranica projekta: www.elemend.ba

Trajanje: 2017. – 2020.

Oznaka projekta: 585681-EEP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP

 

Naziv projekta: Strengthening Capacities for Tourism Changes in WB – Building Competences for Quality Management of Heritage and Cultural Tourism (CULTURWB)

Koordinator: Univerzitet u Novom Sadu

Rukovodilac na UIS: prof. dr Branislav Mašić

Članica: Rektorat

Internet stranica projekta: culturwb.pmf.uns.ac.rs

Trajanje: 2016.-2020.

Oznaka projekta: 574193-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA 2-CBHE-JP

 

Naziv projekta: Services in support of business and innovation in Republic of Srpska (EUNORS)

Koordinator: Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća RS

Rukovodilac na UIS: dr Nenad Marković

Članica: Rektortat

Internet stranica projekta: https://www.rars-msp.org/lat/poslovna-podrska-lat/evropska-mreza-preduzetnistva-rs/

Trajanje: 2014-.

Oznaka projekta: 649148