Saradnja sa privredom

 • Сарадња са привредом
 • Списак пројеката
Универзитету у Источном Сарајеву је постао члан Европскe мрежe предузетништва Републике Српске гдје су, осим Агенције за развој малих и средњих предузећа као координатора, укључени и Привредна комора Републике Српске, Универзитет у Бањој Луци и Иновациони центар Бања Лука. Европска мрежа предузетништва, као инструмент подршке предузећима, покренута је још 1987. године на иницијативу Европске комисије у циљу подстицања развоја предузећа. EEN представља комплексан сет инструмената за подршку развоју предузећа. УИС узима активно учешће у свим активностима мреже и има активну сарадњу са сектором малих и средњих предузећа кроз:

 • Обједињавање услуга пружања практичних информација и помоћи МСП-има у циљу:
  • Лакшег проналажења пословних партнера из ЕУ
  • Успостављања пословне сарадње са институцијама и организацијама у ЕУ
  • Учествовања МСП-а на тендерима у ЕУ
  • Лакшег приступа информацијама о правним аспектима и пословним регулативама ЕУ
  • Добијања информација о програмима подршке, законодавству и резултатима који се односе на иновације и о посредничким услугама у трансферу технологије и знања
  • Добијања информација о оквирним програмима ЕУ за истраживање и технолошки развој
 • Подизање свијести о значају иновативности и могућностима трансфера технологија и повећања конкурентности;
 • Информисање о могућностима тржишта ЕУ и учествовање у стварању широке Европске пословне мреже;
 • Информисање о домаћим истраживачко-технолошко-развојним могућностима.

Кроз Европску мрежу предузетништва Републике Српске Универзитету у Источном Сарајеву ће бити и у функцији подршке МСП-а у провођењу пројеката финансираних из других прoгрaмa EУ, кao штo су програми COSME, Horizon 2020, Erasmus+, те програма који су орјентисани на финансијску подршку предузећима.

Ректор Универзитета у Источном Сарајеву Радослав Грујић потписао је 23.03.2016. године Протокол о сарадњи са представницима Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора Источно Сарајево, Требиње, Добој и Бијељина у циљу јачања сарадње Универзитета са реалним сектором, тј. побољшавање сарадње између академске заједнице и привреде Републике Српске.

Споразумом ће бити обезбијеђено учешће академске заједнице у креирању нових производа, као и кориштење знања и лабораторије са којом располажемо, а при томе надокнађујући оно што привредни субјекти не могу финансирати и развијати одређене процесе.

До сада је преко одређених факултета (организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву) успостављена сарадња са одређеним привредним субјектима као што су:

 

1. Акционарско друштво за производњу и ремонт „ТЕХНИЧКИ РЕМОНТ“ а.д. Братунац www.trb.ba
2. Енергоинвест-Електроенергетска опрема доо Источно Сарајево
3. ЗП „Хидроелектране на Дрини“ А.Д. Вишеград www.henadrini.com
4. ЗП „Рудник и термоелектрана“ А.Д. Гацко www.ritegacko.com
5. Рафинерија уља Модрича
6. МФ доо Столац
7. „Виброакустика“ доо Београд
8. Институт А.Д. Источно Сарајево
9. „Термоапарати“ А.Д. Источно Сарајево
10. ЕНЕРГОИНВЕСТ – ЗДП институт за осигурање квалитета „ИКМ“ Источно Сарајево
11. ФАМОС – ФАБРИКА МОТОРА САРАЈЕВО а.д. Источно Сарајево
12. Swislion IAT а.д. Требиње
13. Завод за запошљавање Брчко дистрикта
14. Удружење економиста Републике Српске „SWOT“
15. SPORT VISION доо
16. Пореска управа РС, подручни центар Бијељина
17. Средњесталешки биро Балкан