Strukturalni razvoj osiguranja kvaliteta na Univerzitetima u BiH

Strukturalni razvoj osiguranja kvaliteta na Univerzitetima u BiH

Naziv projekta: “Strukturalni razvoj osiguranja kvaliteta na univerzitetima u BiH”

Donator:

  • Austrijska razvojna kooperacija
  • Vlada Lihtenštajna

Koordinator projekta: WUS Austria

Partneri:

  • Osam BiH javnih Univerziteta

Period implementacije: maj 2006-maj 2008

Budžet: 143.520,00 €

Glavni ciljevi projekta: razvoj ljudskih i institucionalnih kapaciteta (ljudskih i infrastrukturnih), održiv razvoj QA sistema

Glavne aktivnosti:

  • dodatna podrška u organizaciji seminara iz oblasti osiguranja kvaliteta na BH Univerzitetima
  • studijske posjete kancelarijama za osiguranje kvaliteta u EU
  • razvoj, štampanje i distribucija brošura osiguranja kvaliteta