Pozivi za prijavu projekata

Pozivi za prijavu projekata

 • Poziv za prijavu projekata Horizont 2020 „Ruralna renesansa“

U okviru Programa EU Horizont 2020 otvoren je Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga „Ruralna renesansa“.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 22. januar 2020. godine.

Cilj predmetnog poziva je poboljšati prirodni, socijalni, kulturni i ekonomski potencijal ruralnih područja i podržati koherentnost politika.

Poziv podržava sljedeće teme:

– zatvaranje ciklusa hranjivih materija (budžet 16 miliona evra);

– povezivanje potrošača i proizvođača u inovativnim lancima snabdijevanja poljoprivrednom hranom (budžet 9 miliona evra);

– inovativni lanci poljoprivredno-prehrambene vrijednosti: jačanje konkurentnosti orijentisane na održivost (budžet 21 milion evra);

– smanjenje gubitaka i otpada od hrane u lancu poljoprivredno-prehrambene vrijednosti (budžet 12 miliona evra);

– razmjena znanja (budžet 10 miliona evra);

– održivi lanci vrijednosti drveta (budžet 10 miliona evra);

– poljoprivredna tržišta i međunarodna trgovina u kontekstu ciljeva održivosti (budžet 4 miliona evra).

U ovom pozivu mogu da učestvuju mala i srednja preduzeća, akademska zajednica i organizacije javnog sektora.

Detaljne informacije o Pozivu dostupne su na sljedećoj internet stranici:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-RUR-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 • Poziv za prijavu projekata Horizont 2020 „Održiva bezbjednost hrane“

U okviru Programa EU Horizont 2020 otvoren je Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga „Održiva bezbjednost hrane“.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 22. januar 2020. godine.

Ciljevi predmetnog poziva su:

– isporuka zdrave i raznolike hrane sa kopna i mora;

– povećanje efikasnosti resursa i ekoloških performansi prehrambenih sistema od primarne proizvodnje do potrošača;

– razumijevanje uticaja klimatskih promjena na poljoprivredu, resurse, kvalitet hrane i identifikovanje mogućnosti za upravljanje njenim efektima;

– smanjiti emisiju gasova sa efektom staklene bašte i emisije zagađivača vazduha prilikom korišćenja zemljišta i proizvodnje.

Ovim pozivom se nastoji doprinijeti uređenju odnosa između ekonomske, ekološke i socijalne dimenzije proizvodnje hrane.

U ovom pozivu mogu da učestvuju mala i srednja preduzeća, akademska zajednica i organizacije javnog sektora.

Budžet predmetnog poziva iznosi 173 miliona evra.

Detaljne informacije o Pozivu dostupne su na sljedećoj internet stranici:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SFS-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 • Otvoren Erasmus+ poziv za projektne prijave za 2019. godinu

Erasmus+ poziv

Obavještavamo vas da je otvoren Erasmus+ poziv za projektne prijave za 2019. godinu. Poziv je dostupan na svim službenim jezicima zemalja članica Evropske unije. Poziv je otvoren za sve javne i privatne institucije koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Grupe mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne neophodno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za finansiranje za mobilnost u svrhu učenja mladih osoba i osoba koje rade s mladima te za strateška partnerstva u području mladih.

Budžet

Ukupni budžet dodijeljen ovom pozivu za podnošenje prijedloga iznosi 2.733.400.000 EUR.

Ključna aktivnost 1.

Mobilnost pojedinaca u području mladih | 5. februara 2019. godine

Mobilnost pojedinaca u području visokog obrazovanja | 5. februara 2019. godine

Mobilnost pojedinaca u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, školskom obrazovanju i obrazovanju odraslih | 5. februara 2019. godine

Mobilnost pojedinaca u području mladih | 30. aprila 2019. godine

Mobilnost pojedinaca u području mladih | 1. oktobra 2019. godine

Zajednički master studiji Erasmus Mundus | 14. februara 2019. godine

Zajednički master studiji Erasmus Mundus – Zajednički poziv EU-a i Japana | 1. aprila 2019. Godine

Ključna aktivnost 2.

Strateška partnerstva u području mladih | 5. februara 2019. godine

Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja | 21. marta 2019. godine

Strateška partnerstva u području mladih | 30. aprila 2019. godine

Strateška partnerstva u području mladih | 1. oktobra 2019. godine

Evropski univerziteti | 28. februara 2019. godine

Udruženja znanja | 28. februara 2019. godine

Udruženja sektorskih vještina | 28. februara 2019. godine

Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja | 7. februara 2019. godine

Jačanje kapaciteta u području mladih | 24. januara 2019. Godine

Ključna aktivnost 3.

Projekti u okviru Dijaloga s mladima

 1. februara 2019. godine
 2. aprila 2019. godine
 3. oktobra 2019. Godine

Aktivnosti Jean Monnet

Katedre, moduli, centri izvrsnosti, podrška udruženjima, mreže, projekti | 22. februara 2019. godine

Sportske aktivnosti

Strateška partnerstva | 4. aprila 2019. godine

Mala strateška partnerstva | 4. aprila 2019. godine

Neprofitna evropska sportska događanja | 4. aprila 2019. Godine

Programski vodič

Detaljni uslovi ovog poziva na podnošenje prijedloga, uključujući prioritete, mogu se pronaći u Vodiču programa Erasmus+ na sljedećoj internetskoj adresi: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_hr (u slučaju neslaganja u tekstu, prioritet se daje engleskoj verziji vodiča). Vodič programa Erasmus+ sastavni je dio ovog poziva na podnošenje prijedloga, a uslovi učešća i finansiranja navedeni u Vodiču u potpunosti se primjenjuju na ovaj poziv.

Detalji o ovom pozivu dati su na:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.ENG&toc=OJ:C:2018:384:TOC

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

Noviteti u ovom pozivu:

Srbija: od ovog poziva, Srbija prelazi u grupu Programskih zemalja,

Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK): s obzirom na Brexit (izlazak UK iz Evropske unije) koji je predviđen da se desi u maju 2019. godine potrebno je voditi računa oko izbora partnera iz ove zemlje. Ako UK izađe iz Evropske unije tokom perioda dodjele bespovratnih sredstava, a da ne zaključi sporazum sa Evropskom unijom, UK partner će prestati primati sredstva iz EU (iako i dalje mogu ostati u konzorciju) ili se mora obavezati da napuste projekat na osnovu odgovarajućih odredbi Ugovora o grantu o prestanku učešća u projektu.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 • Raspisan konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata u 2018. godini

Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske raspisalo je Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata u 2018. godini.

Predmet Konkursa je finansijska podrška naučnoistraživačkim projektima iz oblasti osnovnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja na slobodnu temu po izboru projektnog tima.

Prijedloge projekata mogu kandidovati naučnoistraživačke organizacije u skladu sa odredbama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju (Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, visokoškolske ustanove, naučnoistraživački i istraživačko-razvojni instituti i istraživački centri).

Prijedlozi projekata naučnoistraživačkih organizacija koje nisu ispunile svoje obaveze proistekle iz prethodnih ugovora sklopljenih sa Ministarstvom nauke i tehnologije neće biti uzeti u obzir prilikom odlučivanja.

U skladu sa Finansijskim planom Resora nauke, za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata u 2018. godini Ministarstvo nauke i tehnologije izdvojiće ukupno 800.000,00 KM.

Prijave na Konkurs za sufinaniranje naučnoistraživačkih projekata primaju se do 31.10.2018. godine.

Ministarstvo će objaviti preliminarne rezultate sprovedenog izbora naučnoistraživačkih projekata na svojoj internet stranici.

Detaljnije informacije o Konkursu dostupne su OVDJE.

Konkurs

Prijavni obrazac

Obrazac projektnog prijedloga

Obrazac za budžet

Primjer popunjavanja obrasca za budžet

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 • Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“ za 2018. godinu.

Sredstva za tekući grant „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“ za 2018. godinu u iznosu od 444.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva za 2018. godinu.

Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM, a maksimalni do 30.000,00 KM.

Pravo na podnošenje projekata na osnovu objavljenog konkursa za dodjelu sredstava imaju:

a) registrovane naučnoistraživačke organizacije (visokoškolske ustanove, instituti, akademije nauka i umjetnosti, inovacioni centri, tehnološki parkovi),

b) neprofitne organizacije, odnosno druga fizička i pravna lica koja su uključena u istraživački rad ili širenje i upotrebu naučnoistraživačkih rezultata kroz apliciranje i učešće u programima HORIZONT 2020, COST i EUREKA.

Ukoliko je podnosilac projekta u periodu do 2018. godine dobio sredstva od Ministarstva, a nije izvršio svoje obaveze na osnovu zaključenog ugovora sa Ministarstvom, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na osnovu konkursa za 2018. godinu neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs je otvoren do 17.09.2018. godine.

Detaljnije informacije o ovom konkursu dostupne su OVDJE.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 • Konkurs za dodjelu “Nagrade za nauku” za uspjehe na međunarodnom planu u 2017. godini

Za više informacija o konkursu kliknite OVDJE.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 • Otvoren Javni poziv za apliciranje projektima – Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini za 2018 godinu

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava gdje su prihvatljivi aplikanti:

a) muzeji, biblioteke, kinoteke, galerije, pozorišta, kulturni centri, domovi kulture, arhivi, orkestri, filharmonije, zavodi za zaštitu kulturne baštine, akademije nauka i umjetnosti, likovne i muzičke akademije, akademije scenskih umjetnosti;

b) instituti, udruženja, fondacije i javne ustanove čija je jedna od djelatnosti u oblasti kulture;

c) vjerske zajednice za projekte koji se odnose naočuvanje kulturne i historijske baštine u Bosnii Hercegovini.

Za više informacija o pozivu kliknite OVDJE.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 • Otvoren Javni poziv za apliciranje projektima – Međunarodna kulturna saradnja za 2018 godinu

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava gdje su prihvatljivi aplikanti:

a) muzeji, biblioteke, kinoteke, galerije, pozorišta, kulturni centri, domovi kulture, arhivi, orkestri, filharmonije, zavodi za zaštitu kulturne baštine, akademije nauka i umjetnosti, likovne i muzičke akademije, akademije scenskih umjetnosti, filmski centri;

b) instituti, udruženja, fondacije i javne ustanove čija je jedna od djelatnosti u oblasti kulture;

c) izdavačke kuće za projekte odobrene u okviru EU programa Kreativna Evropa.

Za više informacija o pozivu kliknite OVDJE.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 • Otvoren Javni poziv za apliciranje projektima – Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini za 2018 godinu

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava gdje su prihvatljivi aplikanti:

a) registrovani savezi i udruženja inovatora,

b) sekcije i organizacije tehničke kulture,

c) registrovane naučno-istraživačke organizacije,

d) inovacioni centri,

e) inovatori-fizička lica koji su državljani Bosne i Hercegovine sa prijavljenim prebivalištem u Bosni i Hercegovini.

Za više informacija o pozivu kliknite OVDJE.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 • Otvoren Javni poziv za apliciranje projektima – WeAre#EuropeForCulture

EYCH 2018 objavio je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu doprinosa realizaciji tri definisana cilja u okviru Evropske godine kulturnog nasleđa za 2018 godinu:

 • podsticati ljude na bolju koordinaciju prilikom pristupa evropskom nasljeđu,
 • omogućiti dostupnost kulturnog naslijeđa za sve,
 • podići svijest o evropskom nasleđu za teško dostupne grupe.

Za više informacija o pozivu kliknite OVDJE.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 • Konkurs za sufinansiranje boravka i putovanja istraživača

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je Konkurs za sufinansiranje boravka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Austrije za period 2019-2020. godina.

Period realizacije projekata je do dvije godine, od januara 2019. godine do decembra 2020. godine.

Prijava se može podnijeti za ukupan iznos od 10.000 eura po projektu (5.000 eura po projektu godišnje). Sredstva će se obračunavati na sljedeći način:

 • Putni troškovi (ekonomska klasa) će biti isplaćeni istraživačima (bosanskohercegovačkim i austrijskim istraživačima) na bazi podnesenih računa.
 • Troškovi smještaja za bosanskohercegovačke istraživače koji putuju u Austriju:

100 eura – po danu do 14 dana ili 1500 evra – po mjesecu za dugoročne posjete između 15 dana i maksimalno do tri mjeseca.

 • Troškove smještaja za austrijske istraživače koji putuju u Bosnu i Hercegovinu: Tamo gdje je moguće smještaj će obezbijediti bosanskohercegovačka strana i dnevnice u iznosu do 20 eura – po danu do 14 dana ili 300 evra – po mjesecu za dugoročne posjete.

Ukoliko bosanskohercegovačka strana nije u mogućnosti da obezbijedi smještaj sljedeći iznosi će biti finansirani: 60 eura- po danu do 14 dana ili 1000 eura po mjesecu za dugoročne posjete između 15 dana do maksimalno 3 mjeseca.

Potrošni materijal: 400 evra paušal po projektu u opravdanim slučajevima kao dio odobrenog maksimalnog proračuna.

Prijave projekata na konkurs se podnose na obrascima koji se mogu preuzeti sa web stranice Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine www.mcp.gov.ba (link konkursi), odnosno na web stranicama entitetskih ministarstava nauke.

Istraživači iz Bosne i Hercegovine za učešće u zajedničkim projektima moraju da obezbijede i pisanu saglasnost austrijskog partnera na aplikacionom obrascu.

Partneri iz Bosne i Hercegovine prijave na konkurs predaju u entitetska ministarstva za nauku do 30. septembra 2018. godine na adresu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, dr Ante Starčevića bb, 88 0000 Mostar (za aplikante sa područja Federacije Bosne i Hercegovine) ili Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka (za aplikante sa područja Republike Srpske) s naznakom „Prijava za sufinansiranje boravka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Austrije za 2019-2020″.

Više informacija dostupno je u tekstu konkursa u dokumentu u prilogu ili na web stranici Ministarstva civilnih poslova BiH: http://mcp.gov.ba/vijesti/default.aspx?id=9508&langTag=bs-BA

Prilog : Konkurs

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 • Objavljeni konkursi iz sektora nauke

Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, 29. maja 2018. godine objavilo je konkurse za sufinasiranje naučno – istraživačkog rada, za šta je ukupno predviđeno 300.000 KM.

Objavljen je konkrus za sufinansiranje učešća istraživača na naučnim skupovima u inostranstvu u 2018. godini, kao i za konkurs za sufinansiranje dolaska stranih naučnika po pozivu u ovoj godini.

Takođe, raspisan je konkurs za sufinansiranje učešća u naučno-istraživačkim programima Evropske Unije u 2018. godini.

Resorno ministarstvo, objavilo je konkurs za sufinansiranje održavanja naučnih skupova u 2018. godini.

Među raspisanim konkrusima, nalazi se i onaj koji se odnosi na sufinansiranje programa usavršavanja naučno-istraživačkog kadra u tekućoj godini.

Tekst konkursa dostupan je ovdje : http://www.vladars.net

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 • Otvoren Javni poziv za apliciranje projektimaHartefakt fondacija

 • Fandacija podržava projektne prijedloge organizacija civilnog društva koji podstiču razvoj filantropije i kulturu davanja kao važne instrumente za unapređivanje zajednice i društva u cjelini. Za više informacija o pozivu kliknite OVDJE.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 • Otvoren Javni poziv za apliciranje projektimaKeativni twinning grant 2018

 • Holandska agencija za preduzeća raspisuje javni poziv za NVO iz oblasti kulture za prijedloge projekata koje pomažu razvoju kulturnih aktivnosti u zemljama koje graniče sa EU. Za više informacija o pozivu kliknite OVDJE.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 • Otvoren Javni poziv za apliciranje projektimaDijalog za budućnost

 • Javni poziv je otvoren u okviru projekta koji se realizuje od strane Ujedinjenih nacija, a na koga se mogu prijaviti javne institucije (organizacije, ustanove) i organizacije civilnog društva (NVO, udruženja itd.) Za više informacija o pozivu kliknite OVDJE.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 • Otvoren Javni poziv za apliciranje projektimaUnapređenje infrastrukture i kvaliteta usluga na regionalnim kulturnim i avanturističkim turističkim rutama

 • Savjet za regionalnu saradnju (RCC) podržava projektne prijedloge aplicirane od strane pravnih lica, koja obuhvataju nevladine i neprofitne organizacije, udruženja, fondacije i lokalne vlasti. Za više informacija o pozivu kliknite OVDJE.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 • Poziv za prijavu na Ljetnju školu

https://danube-inco.net/object/call/19003

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]