Saobraćajni fakultet


 • О Fakultetu
 • Studijski programi
 • Kontakt
 

Saobraćajni fakultet Doboj osnovan je 2005. godine u Doboju. Nastava se izvodi na tri ciklusa studija. Studenti usavršavaju znanja izvođenjem praktične nastave i labratorijskih vježbi u moderno opremljenim laboratorijama.

Saobraćajni fakultet Doboj ima razvijenu saradnju sa srodnim fakultetima i institucijama iz zemlje, regiona i svijeta. Takođe, Fakultet uspješno sarađuje sa privrednim preduzećima u Doboju i okruženju, kao i sa nadležnim ministarstvima Republike Srpske.

Saobraćajni fakultet tradicionalno organizuje međunarodni simpozijum „Novi horizonti saobraćaja i komunikacija“ koji promoviše razmjenu naučnih, stručnih znanja, iskustava iz oblasti saobraćaja, transporta i komunikacija što predstavlja dragocjeni doprinos razvoju ove oblasti i rješavanju problema.

 

 

Svršeni studenti stiču zvanja u zavisnosti od ciklusa studija i smjera studijskog programa koji su završili:

I ciklus studija

 • Studijski program Saobraćaj, 240 ECTS, 4 godine, sa smjerovima:
  1. Drumski i gradski saobraćaj - diplomirani inženjer saobraćaja - drumski i gradski saobraćaj
  2. Željeznički saobraćaj - diplomirani inženjer saobraćaja - željeznički saobraćaj
  3. Logistika - diplomirani inženjer saobraćaja - logistika
  4. Telekomunikacije i poštanski saobraćaj - diplomirani inženjer saobraćaja - telekomunikacije i poštanski saobraćaj
  5. Saobraćajnice - diplomirani inženjer saobraćaja - saobraćajnice
  6. Informatika u saobraćaju - diplomirani inženjer saobraćaja – informatika u saobraćaju
  7. Motorna vozila - diplomirani inženjer saobraćaja – motorna vozila
  8. Vazdušni saobraćaj - diplomirani inženjer saobraćaja – vazdušni saobraćaj

 

II  ciklus studija

 • Studijski program Saobraćaj, 60 ECTS, 1 godina, sa smjerovima:
  1. Drumski i gradski saobraćaj - master saobraćaja - drumski i gradski saobraćaj - 300 ECTS
  2. Željeznički saobraćaj - master saobraćaja - željeznički saobraćaj - 300 ECTS
  3. Logistika - master saobraćaja – logistika - 300 ECTS
  4. Telekomunikacije i poštanski saobraćaj - master saobraćaja - telekomunikacije i poštanski saobraćaj - 300 ECTS
  5. Saobraćajnice - master saobraćaja – saobraćajnice - 300 ECTS
  6. Informatika u saobraćaju - master saobraćaja - informatika u saobraćaju - 300 ECTS
  7. Motorna vozila - master saobraćaja - motorna vozila - 300 ECTS
  8. Vazdušni saobraćaj - master saobraćaja - vazdušni saobraćaj - 300 ECTS

 

III  ciklus studija

 • Studijski program Saobraćaj, 180 ECTS, 3 godine - doktor tehničkih nauka - saobraćaja - 480 ECTS
 • Studijski program Informacioni sistemi u komunikacijama i logistici

 

 

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Saobraćajni fakultet 
Vojvode Mišića br 52
74000 Doboj
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

 +387 53 200 103
 +387 53 200 781
 dekanat @ sf.ues.rs.ba
http://www.sf.ues.rs.ba