Saobraćajni fakultet

Saobraćajni fakultet

Saobraćajni fakultet Doboj osnovan je 2005. godine u Doboju. Nastava se izvodi na tri ciklusa studija. Studenti usavršavaju znanja izvođenjem praktične nastave i labratorijskih vježbi u moderno opremljenim laboratorijama.

Saobraćajni fakultet Doboj ima razvijenu saradnju sa srodnim fakultetima i institucijama iz zemlje, regiona i svijeta. Takođe, Fakultet uspješno sarađuje sa privrednim preduzećima u Doboju i okruženju, kao i sa nadležnim ministarstvima Republike Srpske.

Saobraćajni fakultet tradicionalno organizuje međunarodni simpozijum „Novi horizonti saobraćaja i komunikacija“ koji promoviše razmjenu naučnih, stručnih znanja, iskustava iz oblasti saobraćaja, transporta i komunikacija što predstavlja dragocjeni doprinos razvoju ove oblasti i rješavanju problema.

Svršeni studenti stiču zvanja u zavisnosti od ciklusa studija i smjera studijskog programa koji su završili:

I ciklus studija

 • Studijski program Saobraćaj, 240 ECTS, 4 godine, sa smjerovima:
  1. Drumski i gradski saobraćaj – diplomirani inženjer saobraćaja – drumski i gradski saobraćaj
  2. Željeznički saobraćaj – diplomirani inženjer saobraćaja – željeznički saobraćaj
  3. Logistika – diplomirani inženjer saobraćaja – logistika
  4. Telekomunikacije i poštanski saobraćaj – diplomirani inženjer saobraćaja – telekomunikacije i poštanski saobraćaj
  5. Saobraćajnice – diplomirani inženjer saobraćaja – saobraćajnice
  6. Informatika u saobraćaju – diplomirani inženjer saobraćaja – informatika u saobraćaju
  7. Motorna vozila – diplomirani inženjer saobraćaja – motorna vozila
  8. Vazdušni saobraćaj – diplomirani inženjer saobraćaja – vazdušni saobraćaj

II  ciklus studija

 • Studijski program Saobraćaj, 60 ECTS, 1 godina, sa smjerovima:
  1. Drumski i gradski saobraćaj – master saobraćaja – drumski i gradski saobraćaj – 300 ECTS
  2. Željeznički saobraćaj – master saobraćaja – željeznički saobraćaj – 300 ECTS
  3. Logistika – master saobraćaja – logistika – 300 ECTS
  4. Telekomunikacije i poštanski saobraćaj – master saobraćaja – telekomunikacije i poštanski saobraćaj – 300 ECTS
  5. Saobraćajnice – master saobraćaja – saobraćajnice – 300 ECTS
  6. Informatika u saobraćaju – master saobraćaja – informatika u saobraćaju – 300 ECTS
  7. Motorna vozila – master saobraćaja – motorna vozila – 300 ECTS
  8. Vazdušni saobraćaj – master saobraćaja – vazdušni saobraćaj – 300 ECTS

III  ciklus studija

 • Studijski program Saobraćaj, 180 ECTS, 3 godine – doktor tehničkih nauka – saobraćaja – 480 ECTS
 • Studijski program Informacioni sistemi u komunikacijama i logistici

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Saobraćajni fakultet
Vojvode Mišića br 52
74000 Doboj
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

 +387 53 200 103
 +387 53 200 781
 dekanat @ sf.ues.rs.ba
http://www.sf.ues.rs.ba