Info dan Erazmus plus na Saobraćajnom fakultetu

Info dan Erazmus plus za studente i akademsko osoblje održan je 18. aprila u prostorijama Saobraćajnog fakulteta Doboj Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Info dan je organizovan u saradnji koordinatora za međunarodnu saradnju Saobraćajnog fakulteta prof. dr Željka Stevića, Kancelarije za međunarodnu saradnju i prorektora za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta prof. dr Marka Gutalja.