Pravilnici

Pravilnici Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo

1.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima za ostvarivanje i finansiranje programa međunarodne naučnoistraživačke saradnje
2. Pravilnik o podsticanju naučne produktivnosti u međunarodnim referentnim časopisima i nagrađivanje za naučna dostignuća
3. Pravilnik o publikovanju naučnih publikacija
4. Pravilnik o sufinansiranju naučnoistraživačkih projekata
5. Pravilnik o mjerilima za ostvarivanje i finansiranje programa održavanja naučnih skupova
6. Pravilnik o osposobljavanju mladih za naučni i istraživački rad
7. Pravilnik o mjerilima za ostvarivanje i finansiranje programa unapređenja infrastrukture i nabavke opreme neophodne za naučnoistraživački rad
8. Pravilnik o naučnim i umjetničkim oblastima, poljima i užim oblastima
8.1.Pravilnik o izmjeni Pravilnika o naučnim i umjetničkim oblastima, poljima i užim oblastima
9. Pravilnik o uslovima i postupku upisa u Registar istraživača
10. Pravilnik o postupku upisa u Registar naučnoistraživačkih organizacija
11. Pravilnik o postupku za sticanje naučnih zvanja
12. Pravilnik o kontroli kvaliteta i efikasnosti rada instituta
13. Pravilnik o mjerilima za ostvarivanje i finansiranje programa podsticaja aktivnosti naučnih i naučno-stručnih društava, udruženja i drugih organizacija koji su u funkciji unapređenja naučnoistraživačkog rada
14. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o mjerilima za ostvarivanje i finansiranje programa međunarodne naučnoistraživačke saradnje („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 92/21)
15. Pravilnik o podsticanju naučne produktivnosti u međunarodnim referentnim časopisima i nagrađivanje za naučna dostignuća („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 3/22)
16. Pravilnik o mjerilima za ostvarivanje i finansiranje programa međunarodne naučnoistraživačke saradnje („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 104/18)