Zakoni

1. Zakon o visokom obrazovanju 73 10

      1.1 Izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju 104 11

      1.2 Izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju 84 12

      1.3 Izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju 108 13

      1.4 Izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju 44 15

      1.5 Izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju 90 16

      1.6 Izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju 31 18

      1.7 Izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju 26 19

2. Zakon o visokom obrazovanju 67 20

3. Zakon o obezbjedjenju kvaliteta u visokom obrazovanju br. 67/20

4. Zakon o studentskom organizovanju Republike Srpske