Pravoslavni bogoslovski fakultet „Sveti Vasilije Ostroški“

Pravoslavni bogoslovski fakultet „Sveti Vasilije Ostroški“

Pravoslavni bogoslovski fakultet „Sveti Vasilije Ostroški“ Foča osnovan je 1994. godine u Foči.

Nastava se organizuje na prvom i drugom ciklusu studija. Aktivni smjerovi na prvom ciklusu su Pravoslavna teologija i Bogoslovsko pastirski smjer. Oba smjera su u trajanju od četiri godine. Po završetku studija studenti stiču zvanja – Diplomirani teolog sa postignutim 240 ECTS bodova. Drugi ciklus studija ima aktivana dva smjera, Teologija i Međureligijski studij i izgradnja mira u trajanju od jedne godine (dva semestra). Nakon završenih studija student stiče stručno zvanje Master teologije -300 ECTS bodova i Master međureligijskih studija i izgradnje mira – 300 ECTS.

Prepoznatljivost Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta „Sveti Vasilije Ostroški“ ogleda se, između ostalog, u tome što je jedini fakultet na području Republike Srpske koji se bavi ovom oblašću, kao i u tome što je osnivač fakulteta, osim Vlade Republike Srpske, Srpska pravoslavna crkva.

Opširnije informacije možete pronaći na sajtu Fakulteta: www.bogoslovski.ues.rs.ba

Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu na prvi ciklus studija (osnovne studije) studenti mogu upisati dva smjera u trajanju od četiri godine, sve potrebne informacije za upis mogu se pogledati na sajtu Fakulteta, u rubrici NOVOSTI .

Pravoslavna teologija, zvanje: Diplomirani teolog – 240 ECTS.
Bogoslovsko pastirski, zvanje: Diplomirani teolog – 240 ECTS.

Drugi ciklus studija (master studije) u trajanju od jedne godine:

Teologija, zvanje: Master teologije – 300 ECTS.
Međureligijski studij i izgradnja mira – 300 ECTS.

Treći ciklus studija (doktorske studije):

Teologija, zvanje: Doktor teoloških nauka – 480 ECTS.

Adresa: 9. maja br. 6, Foča, Republika Srpska, BiH

Dekanat:
Kontakt telefon: 058/220-060
Faks: 058/220-067
dekanat@bogoslovski.ues.rs.ba

Sekretar:
Kontakt telefon: 058/210-146
sekretar@bogoslovski.ues.rs.ba

Finansijska služba:
Kontakt telefon: 058/211-030
racunovodstvo@bogoslovski.ues.rs.ba

Pravna služba:
Kontakt telefon: 058/212-703
pravna.sluzba@bogoslovski.ues.rs.ba

Studentska služba:
Kontakt telefon: 058/220-480;
058/220-481
studentska.sluzba@bogoslovski.ues.rs.ba

Biblioteka:
Kontakt telefon: 058/212-703
biblioteka@bogoslovski.ues.rs.ba