Uputstvo za navođenje afilijacije

Uputstvo za navođenje afilijacije

UPUTSTVO ZA NAVOĐENјE AFILIJACIJE AKADEMSKOG OSOBLjA UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU

 Ovim uputstvom bliže se uređuje način navođenja institucije u kojoj je autor zaposlen (u dalјem tekstu afilijacija) radi preciznijeg vrednovanja rada akademskog osoblјa i istraživača i vrednovanja rada Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Vrednovanje rada Univerziteta u Istočnom Sarajevu je od značaja za: pozicioniranje na različitim svjetskim rang listama univerziteta, akreditaciju i evaluaciju, kao i za učestvovanje na konkursima za projekte.

Pravilno navedena afilijacija podrazumijeva navođenje naziva institucije, adrese institucije i adrese elektronske pošte autora.

Naziv institucije
Kod navođenja naziva institucije navodi se naziv Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a zatim naziv organizacione jedinice. Pored naziva institucije navodi se naziv katedre. Ukoliko pravila ili tehnička ograničenja časopisa onemogućavaju unošenje svih dijelova afilijacije, neophodno je prvo navesti naziv Univerziteta, a zatim ostale dijelove afilijacije koliko je to moguće.

Primjer pravilne afilijacije:
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet Zvornik, Katedra za hemiju
University of East Sarajevo, Faculty of Technology Zvornik, Department of Chemistry

Adresa institucije
Adresa institucije piše se navođenjem adrese fakulteta/akademije i to: punog naziva ulice, tačnog broja, poštanskog broja i naziva grada/opštine. Prilikom navođenja adrese institucije na engleskom jeziku, prevodi se samo grad/opština, a iz naziva ulica izostavlјaju se enklitički znaci.

Adresa elektronske pošte
Prilikom navođenja elektronske pošte (e-mail) obavezno je navesti službenu adresu. Ukoliko zaposleni na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu nema otvorenu službenu adresu, u obavezi je da otvori nalog i koristi službenu adresu za korespodenciju. Službena adresa sadrži puno ime i prezime zaposlenog.

Primjeri službene adrese zaposlenog na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu: marko.markovic@ues.rs.ba, marko.markovic@fpm.ues.rs.ba

Tačne afilijacije organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu navedene su u tabeli na linku u nastavku: