Uspostavljanje sistema ‘audit’ prakse osiguranja kvaliteta

Uspostavljanje sistema ‘audit’ prakse osiguranja kvaliteta

Naziv projekta: “Uspostavljanje sistema ‘audit’ prakse osiguranja kvaliteta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i Univerzitetu u Banjoj Luci”
* ovaj projekat se realizovao kao podprojekat između dole navedenih subjekata u okviru projekta “Strateški i strukturalni razvoj osiguranja kvaliteta u BH visokom obrazovanju 2008–2010. ”

Donatori:

 • Vlada Lihtenštajna
 • Austrijska razvojna kooperacija
 • (koordinator WUS Austria)

Koordinator projekta: Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Partneri:

 • Univerzitet u Banjoj Luci,
 • Fakultet tehničkih nauka Univerzitet u Novom Sadu,
 • Slovenačka agencija za kvalitet i metrologiju

Period implementacije: april 2010 – april 2011

Budžet projekta: 49.228,3 €

Sufinansiranje univerziteta: 26.722,92 €

Glavni ciljevi projekta:

 • razvoj ljudskih i institucionalnih kapaciteta (ljudskih i infrastrukturnih),
 • održiv razvoj sistema internog audita

Glavne aktivnosti:

 • održavanje radionica u vezi sa obukom o sprovođenju postupka internog audita,
 • sertifikacija internih auditora (koordinatora za osiguranje kvaliteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Univerziteta u Banjoj Luci)
 • sprovođenje postupka internog audita na fakultetima Univerziteta u Istočnom Sarajevu
 • razvoj, štampanje i distribucija brošura osiguranja kvaliteta