Univerzitetski centar Foča

Univerzitetski centar Foča

Foča je i univerzitetski grad. Pored Medicinskog fakulteta u Foči se nalazi i Pravoslavni bogoslovski fakultet “Sveti Vasilije Ostroški”. Duga, bogata i zanimljiva je hronika istorijskih zbivanja vezanih za Foču i njenu okolinu. Pisani dokumenti govore da je ovaj grad sa razvijenom trgovinom postojao još 1368. godine i da je kroz njega prolazio karavanski “Dubrovački put” povezujući Jadran sa sjeverom zemlje.

Duga, bogata i zanimljiva je hronika istorijskih zbivanja vezanih za Foču i njenu okolinu. Pisani dokumenti govore da je ovaj grad sa razvijenom trgovinom postojao još 1368. godine i da je kroz njega prolazio karavanski “Dubrovački put” povezujući Jadran sa sjeverom zemlje.

Foča je i univerzitetski grad. Pored Medicinskog fakulteta u Foči se nalazi i Pravoslavni bogoslovski fakultet “Sveti Vasilije Ostroški”. Sjedište je i Planinarskog saveza Republike Srpske. U Foči se nalazi pravoslavna Crkva Svetog oca Nikolaja.

Foča je danas opština u kojoj živi više od 26 000 stanovnika. Najviše stanovnika je u gradu, oko 15 000. U poratnom periodu, Foča se razvila u značajan obrazovni i zdravstveni centar. Tu je i srednja Bogoslovska škola “Sv. Petra Dabrobosanskog”, Srednjoškolski centar, dvije gradske osnovne škole, kao i Klinički centar u Foči, koji je je nastavna baza Medicinskog fakulteta i ustanova koja građanima gornjeg Podrinja pruža visok nivo zdravstvene zaštite.

Opština Foča se nalazi u jugoistočnom dijelu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Sa površinom od 1.115 km² opština Foča spada u red najvećih opština u RS i BiH. Istočna i južna granica opštine predstavljaju ujedno i granicu sa Crnom Gorom, na sjeveroistoku opština graniči sa opštinom Čajniče, na sjeveru sa opštinama Foča/Ustikolina i Goražde u Federaciji BiH (FBiH), na zapadu sa opštinom Kalinovik i na jugozapadu sa opštinom Gacko.

Foča je smještena na nadmorskoj visini između 400 m (kanjonske doline, riječne kotline i polja) i 2.386 m (planinska bila i površi). Foča je po svim osobinama, istorijskim, geografskim, etničkim, kulturnim, jezičkim i dr. areal hercegovački, jer se prostire na mnogo većem prostoru Stare Hercegovine.

Od kulturnih ustanova u gradu se nalaze Gradska biblioteka, sa fondom preko 70 000 knjiga, Centar za kulturu i informisanje, Muzej, Arhiv, Gradsko pozorište, a aktivna su i različita kulturna društva i udruženja. Kao jedino informativno glasilo u opštini, djeluje Radio Foča.

U privrednom razvoju, opština Foča najveće mogućnosti ima u turizmu i hidropotencijalu. Sport na području fočanske opštine zastupljen je kroz rad više klubova,koji okupljaju mlade.

U opštini Foča nalazi se najviši vrh Republike Srpske, BiH (planina Maglić 2.386 metara), čiji pojedini dijelovi pripadaju najvišem planinskom području u Republici Srpskoj, BiH, od čega nekoliko visova premašuje 2.000 metara nadmorske visine; jedinom prašumom u Republici Srpskoj, BiH i najvećom u Evropi – Perućicom koja se nalazi u okviru Nacionalnog parka Sutjeska, gdje se u još uvijek netaknutom rezervatu prirode nalaze najveći evropski uzorci jele (63 m) i homore (65 m), te kapitalni primjerci bukve, kao i zasigurno najljepši vodopad u BiH Skakavac; omeđenu s jugoistoka jedinstvenim kanjonom rijeke Tare, po dubini najvećim u Evropi i drugim u svijetu, odmah iza Velikog kanjona u SAD; većim brojem prirodnih planinskih jezera i velikim brojem još uvijek nezagađenih riječnih tokova, što je uticalo na činjenicu da postane omiljeno okupljalište poklonika splavarenja i raftinga, planinarenja, lova i ribolova i onih koji uživaju u netaknutim prirodnim ljepotama.

U ovom preostalom otoku iskonske prirode živi svakolik svijet flore i faune, pa je zbog toga proglašen strogo zaštićenim rezervatom.