Upravljanje kvalitetom u Medicini – QUMAMED

Upravljanje kvalitetom u Medicini – QUMAMED

Naziv projekta: Upravljanje kvalitetom u Medicini – QUMAMED

Trajanje projekta: 12 meseci

Konzorcijum:

  • Partnerske zemlje;
  • Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
  • Medicinski fakultet Univerzitet u Mostaru
  • Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  • Zemlje EU:

Izvođač: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven (B)

Partneri iz EU:

Medicinski fakultet Univerzitet u Gentu Dablin Institut za tehnologiju

Opis projekta:

Glavni cilj ovog projekta bio bi uvođenje metoda za procjenu kvaliteta i procedure za internu evaluaciju zasnovane na EFQM modelu izvrsnosti. Preciznije, planiramo da edukujemo predstavnike administrativnog i nastavnog osoblja Medicinskih fakulteta koji učestvuju u projektu vezano za QM, glavne procedure i tehnike za unutrašnju evaluaciju i pomoću studija slučaja da ih upozna sa procedurama i tehnikama eksterne evaluacije. Takođe planiramo da razvijemo priručnik za QM. Priručnik će sadržavati osnovne podatke o QM, uvođenje u kvalitete, evaluaciji kurseva, najvažnije preporuke i sugestije u vezi pripreme, uvođenja i obavljanja samoevaluacionih izveštaja na medicinskim fakultetima i sl.

Širi ciljevi projekta:

Uvođenje redovnih procedura za ocjenu kvaliteta na Medicinskim fakultetima u BiH Poboljšanje kvaliteta nastave na Medicinskim fakultetima u BiH

Specifični ciljevi projekta:

Edukacija nastavnog i administrativnog osoblja na BIH univerzitetima o QM Pisanje priručnika za QM Formiranje QM kancelarija

Rezultati:

Uspostavljanje tima za upravljanje projektima Obrazovanje nastavnog osoblja Priprema priručnika Diseminacija projektnih rezultata Praćenje rezultata projekta

Aktivnosti:

Upravljanje projektom Organizacija planiranja sastanka i evaluacija sastanka Trening posjeta EU univerzitetima vezano za EFQM model Edukacija zaposlenih o QM tokom seminara na partnerskim univerzitetima Priprema priručnika i upitnika za samoevaluaciju Uvođenje web sajta projekta Diseminaciona konferencija Priprema monitoring upitnika

Pretpostavke, rizici i preduslovi

Osnovni preduslovi za dobar početak projekta su:

Spremnost za učešće partnerskih medicinskih fakulteta i dobra motivacija za poboljšanje sistema kvaliteta kroz uvođenje novih metoda i postupaka za procjenu kvaliteta Solidno poznavanje engleskog jezika nastavnog osoblja uključenog u projekat Dobro upravljanje projektom od strane projekt menadžment tima

Glavne pretpostavke i rizici izvan projekta su:

Nedostatak podrške od strane nadležnih organa Loša motivacija nastavnog osoblja za početak unutrašnje procjene kvaliteta